Ted van Essen

Ziek door corona, griep of RSV?

Griep en corona hebben deels dezelfde symptomen en ook het RS-of Respiratoir syncytieel virus zorgt voor infecties aan de luchtwegen.

Bij COVID-19 wordt in Nederland veelvuldig gebruik gemaakt van zelftesten. Minder populair (of bekend) is de combinatie-zelftest. Die toont aan of de klachten worden veroorzaakt door corona, griep (influenza A en B) of het RS-virus.

In Nederland is deze combinatie-zelftest nog niet gewild. Bij navraag door RTL Nieuws blijkt dat grote apothekersgroothandels nog geen combitesten leveren aan apotheken. Een woordvoerder van groothandel Brocacef zegt daarover tegen RTL Nieuws dat er gewoon nog geen vraag naar is. Maar komt dat doordat de Nederlandse consument het product niet interessant vindt, of doordat het hier nog niet wijd bekend is dat het product er is?

Van Ranst

Over het nut van de combinatie-zelftest zijn de meningen verdeeld. De Belgische viroloog Marc van Ranst vindt het geen noodzakelijke test. Dit omdat degenen met griep- of coronaklachten toch sowieso het beste thuis kunnen blijven. Hij erkent wel dat sommige mensen het leuk zullen vinden om te weten wat zij nou precies onder de leden hebben. Verschillende huisartsen zien echter nog een ander nut. Als door zo’n test bekend is dat iemand corona, influenza A en B of het RS-virus onder de leden heeft, dan is dat ook meteen een goed argument om geen antibiotica voor te schrijven. Soms willen patiënten per se antibiotica, maar dat helpt daar niet bij.

In Spanje is de combinatie-zelftest sinds de invoering al ruim 2 miljoen keer verkocht en daar wordt er dus volop gebruik van gemaakt. Ook bij onze oost- en zuiderburen zijn ze te koop. In België voornamelijk bij de apotheek, waar ze tussen de 4 en 10 euro kosten. In Duitsland zijn ze ook bij winkelcentra en stations te koop en daar kosten ze dan rond de 5 euro.

Over het nut van de combinatie-zelftest zijn de meningen verdeeld.

  • Over de columnist: Dr. Ted van Essen was 40 jaar huisarts in Amersfoort. In 1995 promoveerde hij in Utrecht met een onderzoek over de griepprik. Dat onderwerp heeft hem nooit losgelaten. Thans is hij voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting. Ook is hij toezichthouder bij Dimence, een grote GGZ-instelling in Overijssel, en bij de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast is hij als huisarts vaste deskundige in het tv-programma Tijd voor MAX. Daarin beantwoordt hij inmiddels dagelijks vragen over het coronavirus, hetgeen hij nu ook doet in het weekblad MAXMagazine.