COMMENTAAR

Van president tot kwakzalver

Geen weldenkend mens zou het in z’n hoofd halen om geneesmiddelen aan te prijzen en daarmee op de stoel van de dokter te gaan zitten. Nu ja, alleen kwakzalvers en figuren aan wie een steekje los zit; die menen dat zij over bijzondere gaven beschikken en zich daarmee Almachtig wanen.

De Amerikaanse president Donald Trump doet dat dus wel, herhaaldelijk zelfs. Hij propageert geneesmiddelen en komt met medische adviezen waarmee hij argeloze Amerikanen op het verkeerde been zet en in levensgevaar brengt.

Ofwel, er is de levensbedreigende coronacrisis… en er is Trump!

Weliswaar omgeeft de president zich met medische experts, het liefst uit de allerhoogste regionen om zijn eigen status te onderstrepen. Maar zodra die hun opvattingen ventileren over zijn zwalkende beleid in de coronacrisis, dan ontdoet hij zich het liefst van ze, plaatst een kleinerende Tweet die schadelijk is voor hun vaak decennialange loopbaan en schept aldus ruimte voor zijn eigen ‘medische opvattingen’.

#FireFauci

Of hij stuurt een Tweet door, ‘stilzwijgend’-instemmend. Zoals over een van die adviseurs: de zeer vooraanstaande Amerikaanse immunoloog dr. Anthony Fauci. Die had een kritische opmerking gemaakt dat mensenlevens gered hadden kunnen worden als Trump eerder geluisterd had naar de experts. De Tweet bevatte de hashtag #FireFauci en dat leek Trump wel wat… Twee dagen later was Fauci weer ‘a great guy’.

De deskundigen houden zich evenwel na de onbesuisde Twitteracties van de president op de vlakte, of zijn inmiddels de laan uitgestuurd. Hoe dan ook, mister Trump heeft geen last meer van ze.

Zo mogelijk nóg schadelijker zijn de suggesties die Trump doet tijdens zijn dagelijkse persconferenties. Staande te midden van die gemuilkorfde, instemmend knikkende adviseurs, stelt hij ze soms vragen tussen neus en lippen door. Als ‘de geïnteresseerde maar wat naïeve burger’ die hij niet is en niet kan zijn. De antwoorden, laat staan de nuanceringen, wacht hij vervolgens niet af. Dan ontstaan er kwalijke, ja zelfs levensgevaarlijke ‘adviezen’ en ‘suggesties’ van een man die zelf geen arts is maar een voormalige onroerendgoedhandelaar die meermalen failliet ging.

Trump: ‘Is er een mogelijkheid om zo’n desinfectiemiddel te injecteren voor een soort inwendige schoonmaak?

Zo ging het enkele dagen geleden over desinfectiemiddelen, ook wel desinfectanten genoemd. Trump had iets opgevangen van een adviseur die meldde dat bleekmiddel het coronavirus in speeksel binnen enkele minuten kan vernietigen, ja zelfs dat het met ontsmettingsalcohol nog vlugger kan. En onmiddellijk stelde hij de vraag: ‘Is er een mogelijkheid om zo’n desinfectiemiddel te injecteren voor een soort inwendige schoonmaak? Dan komt het in de longen terecht, ‘t zou interessant zijn om dat te onderzoeken…’

Het gevolg van dit soort opmerkingen is dat er in het land met 327 miljoen burgers altijd wel mensen zijn die dergelijke adviezen geloven en onmiddellijk in praktijk gaan brengen. Trump lijkt zich in het geheel niet bewust van de invloed van ‘de woorden van een president’. Donald drijft daarmee artsen tot wanhoop, omdat hij met zijn opmerkingen mensenlevens in gevaar brengt. Het regende dan ook waarschuwingen in Tweets van bezorgde medici die mensen probeerden af te houden van het innemen van schoonmaakcapsules en desinfectiemiddelen.

Slokken

De FDA, de Amerikaanse waakhond voor de voedsel- en geneesmiddelenveiligheid, meldde daags na de opmerkingen van Trump al de eerste ongelukken met dergelijke middelen die, net als in Nederland en elders, grootscheeps zijn ingeslagen om goed voorbereid te zijn op de coronacrisis. Mensen volgden de suggesties van Trump op: ze namen bijvoorbeeld enkele slokken desinfectiemiddel voor een inwendige ‘schoonmaak’ – waarna ze (in het gunstige geval) heftig moesten braken of diarree kregen. Maar er waren ook gevallen van acuut leverfalen en levensgevaarlijke bloeddrukdaling.

Amerikaanse vrouw waste haar groenten in een mengsel van water, azijn en… bleekmiddel!

Ook doet het verhaal de ronde van een vrouw die in het ziekenhuis terecht kwam nadat zij haar groenten had gewassen in een mengsel van water, azijn en bleekmiddel. Ze raakte onwel en werd opgenomen met ernstig zuurstoftekort. Het gaat inmiddels beter met haar.

Bovendien hield Trump enkele weken geleden tijdens zijn dagelijkse perspraatje voor de natie een warm pleidooi voor het antimalariamiddel hydroxychloroquine, waarvan de VS 30 miljoen tabletten zou hebben aangeschaft omdat het werkzaam zou zijn tegen het nieuwe coronavirus. ,,Het is een antimalariamiddel, het is er al lang en het is very, very powerful. Het doodt niemand en met een nieuw middel weet je niet wat er gaat gebeuren”, zei Trump, en op die informatie viel op zichzelf weinig af te dingen. Maar de president ging ethisch volkomen over de schreef met zijn ‘hoopgevende’ opmerkingen: ‘Dit middel is bemoedigend, erg-erg bemoedigend.’

Inmiddels is duidelijk dat er heel wat valt af te dingen op dat bemoedigende perspectief van hydro-chloroquine. Het zou eerder in het nadeel van de patiënt werken.

Eigenlijk zou Trump voor de Amerikaanse tuchtrechter moeten worden gesleept wegens het onbevoegd adviseren in kwesties van geneeskunde. Maar deze Amerikaanse president lijkt overal mee weg te komen. Het is, zoals hij zei in de aanloop naar zijn presidentschap:  ‘Ik zou midden op Fifth Ave­nue kun­nen staan en ie­mand kunnen neer­schie­ten en nog zou dat mij geen kie­zers kos­ten’.

Wie sleept Trump voor de Amerikaanse tuchtrechter wegens het onbevoegd adviseren in kwesties van geneeskunde?