Even voorstellen: Toosje Valkenburg (1967) is huisarts in De Bilt en hospice-arts/medisch directeur van het academisch hospice Demeter. Bovendien is zij actief in de huisartsen-actiegroep Het Roer Moet Om, die zich inzet om de inhoud van de zorg weer leidend te laten zijn.

Patiënten liggen niet als bij toverslag op een spoedeisende hulp. Daar gaat een beoordeling van de huisarts aan vooraf…

Tuurlijk Hugo…

Maar een beetje raar is het wel. Eerst de Gezondheidsraad om advies vragen over welke groepen vaccinatievoorrang moeten krijgen, maar onder druk van de ziekenhuizen die raadgeving vervolgens niet opvolgen, en uiteindelijk de acute zorgketen prioriteit geven.

Om dan de huisartsen toe te zeggen dat óók zij eerder gevaccineerd zullen worden. En dan die belofte weer in te trekken…

Dus wederom wordt er gezwicht voor de druk vanuit de ziekenhuizen en staan de huisartsen met lege handen. Of nee, niet met lege handen maar met een vaccinatiespuit voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie, die ze geacht worden te vaccineren.

Of wordt die ‘routekaart’ nu ook weer aangepast?

Zorgketen

Patiënten liggen niet als bij toverslag op een spoedeisende hulp. Daar gaat een beoordeling van de huisarts aan vooraf. De acute zorgketen begint bij de zieke thuis, mét de huisarts. Zij zijn het die de gesprekken voeren over wel of niet naar het ziekenhuis, wel of niet naar de IC. Zij houden een aanzienlijk aantal van de mensen thuis, dit is recent nog aangetoond.

Het getuigt van grote minachting voor de huisarts dat u gedane afspraken zo bijna achteloos weer intrekt.

Huisartsen vragen om patiënten te vaccineren, hetgeen we graag doen, zonder henzelf te beschermen – dat is een gotspe. De huisartspraktijken staan onder druk, juist door hun unieke plek in de zorg. In de basis zie je alles, covid en non-covid. En zolang iemand nog niet spontaan groen oplicht bij besmetting, weten wij dus niet met wie of met wat we van doen hebben. En gaat het pak aan en uit al naar gelang de situatie ingeschat wordt.

Vaccinatierijtje

Als de insteek is dat de acute zorgketen overeind moet blijven, dan hoort de huisarts vroeg in het vaccinatierijtje thuis. Als de zorg toegankelijk moet blijven hoort de huisarts in dat rijtje thuis. Als de terminale zorg thuis overeind moet blijven ook dan hoort de huisarts in dat rijtje thuis. Als de triage van de huisarts wegvalt, zijn de ziekenhuizen nog veel meer in last dan ze nu al zijn.

Maar als dat allemaal niet belangrijk genoeg is, nee, dan niet.

Het getuigt van grote minachting voor de huisarts dat u gedane afspraken zo bijna achteloos weer intrekt.

Toosje Valkenburg

Lees ook van Toosje Valkenburg: