Theo van Dijk (1957, Haarlem) heeft ruim 30 jaar ervaring in communicatie, PR en journalistiek. Momenteel is hij via zijn bureau Mediagenique PR & Communicatie werkzaam voor verschillende opdrachtgevers in de zorg. Begonnen als economisch journalist bij De Telegraaf is hij vervolgens in het bedrijfsleven gaan werken: eerst als perswoordvoerder op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam, later als PR- en communicatiemanager bij farmaceutisch bedrijf MSD. Theo van Dijk is vooral gespecialiseerd in mediarelaties. Hij geeft mediatrainingen en vertelt hoe je ‘mediageniek’ wordt.

Spreek jongeren écht aan!

Corona blijft ons uitputtend in de greep houden, de beklemming is soms bijna wurgend. Dagelijks horen we nieuws over ontwikkelingen rond ziektebeeld en over nieuwe vaccins, alsook aantallen besmettingen en ziekenhuis- en IC-opnamen. Als in een rollercoaster worden we  heen en weer gegooid. De cijfers geven vooralsnog geen aanleiding tot al te veel optimisme. Het aantal infecties lijkt te stagneren en de hoeveelheid patiënten in de ziekenhuizen is nog steeds veel te hoog.

Met name het aantal besmettingen onder jongeren is de laatste tijd flink toegenomen. Om dit tij te keren, kwam begin deze week het plan naar voren om de kerstvakantie met één week te verlengen. Als jongeren elkaar op school niet ontmoeten, zullen de besmettingen onder hen dalen en zullen zij ook minder ouderen infecteren. Hierdoor zijn er hopelijk minder ziekenhuisopnamen nodig, luidt de redenering.

Buffer

Het personeel in ziekenhuizen en andere zorginstellingen kan dan wellicht even ‘ademhalen’ en mogelijk een buffer opbouwen. Want als straks het griepseizoen losbarst én de huidige druk in de instellingen blijft voortduren, dan is de kans groot dat het medisch personeel de vereiste zorg niet meer kan opbrengen. Met alle gevolgen voor de corona- én gewone zorg van dien.

Terwijl je zou verwachten dat alle scholieren een gat in de lucht zouden springen bij het horen van extra vakantie, blijkt de reactie van sommigen heel anders van aard. Er wordt met een serieus gezicht gewezen op de toetsweken in januari en dat een week extra vakantie daar een negatieve invloed op heeft. Dus liever wel gewoon naar school!

Binnenshuis

Bekend is dat jongeren van 12 t/m 17 jaar zelf nauwelijks ziek worden van het coronavirus, en ook weinig klachten hebben. Niettemin kunnen zij wel degelijk het virus verspreiden. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 50% van alle besmette mensen géén klachten heeft. Daarbij komt nog dat juist jongeren veelvuldig behoefte hebben aan onderling contact en nu – anders dan in het mooie voorjaar – elkaar binnenshuis opzoeken. Meer besmettingen zullen daarvan het gevolg zijn, waarmee zij ook weer ouderen ‘aansteken’.

De oplossing lijkt natuurlijk om de jongeren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. ‘Neem je verantwoordelijkheid, zodat de zorg niet overloopt en het gewone leven niet nog meer op slot moet,’ zo zou de boodschap moeten klinken die premier Rutte nu aan de jeugd zou moeten afgeven.

Zo’n appèl op de jongeren hebben we natuurlijk al eerder gezien. Ook werden jongeren bij de premier uitgenodigd om te praten over wat de coronacrisis voor hen betekent en welke suggesties zij hebben voor een aanpak die voor hen wel werkt. Alle mooie woorden en initiatieven ten spijt, wijst de praktijk nu echter uit dat de besmettingen juist onder jongeren oplopen en zij dus belangrijke verspreiders van het virus zijn. Waardoor het aantal besmettingen in ons land niet daalt maar stagneert.

Rolmodellen

Het communiceren met jongeren vereist dus overduidelijk een andere aanpak. Een aanpak die tot gevolg heeft dat zij zich wél aangesproken voelen, verantwoordelijkheid nemen voor het mede verspreiden van het virus en hiernaar handelen. Maar welke aanpak is nu effectief?

Bekend is dat velen zich identificeren met rolmodellen op social media. Dus overheid, schakel die massaal in! Neem jongeren serieus en nodig hen uit op praatprogramma’s op radio en tv, kom als gemeente met (buurt)activiteiten waaraan zij op afstand kunnen deelnemen. Experimenteer met behulp van sneltesten ter plaatste hoe samen naar sport- en andere evenementen gegaan kan worden. Wees creatief! De overheid beschikt zowel op nationaal als lokaal niveau over een heel scala aan – vaak duurbetaalde – communicatie-adviseurs. Zij moeten samen toch in staat zijn snel én effectief jongeren te motiveren hun verantwoordelijk te nemen?

Neem jongeren serieus en nodig hen uit op praatprogramma’s op radio en tv, kom als gemeente met (buurt)activiteiten waaraan zij op afstand kunnen deelnemen.

Lees meer van Theo van Dijk:

Illustratie boven: AnnaliseArt/Pixabay