Even voorstellen: Sportarts Jos Benders is de grondlegger van de rijdende sportgeneeskunde in Nederland en België. In 1980 startte hij zijn begeleidingsactiviteiten, toen nog solo en aanvankelijk alleen in het wielrennen. Later, toen hij eenmaal een grotere structuur had opgebouwd, in 17 takken van sport. Hij is oprichter en directeur van Stichting Star of Life, en combineert dat met schrijven over zijn specialistische vakgebied.

Open brief aan Bill Gates

Twitter@BillGates

Dag meneer Gates,

Het duurde even vooraleer ik de switch had gemaakt van uw Microsoft naar gezondheid, en in het bijzonder nu naar de bestrijding van het Coronavirus. Ik probeerde te begrijpen hoe u tot deze nieuwe uitdaging bent gekomen. Allengs geloof ik dat ik het meer begrijp, voor beide geldt de UITDAGING.

Onze Nederlandse kwaliteitskrant Trouw haalt dit weekend een verdenking aan: ‘Voor de een is het een blijk van zijn genialiteit en zijn oprechte belangstelling voor volksgezondheid. Voor de ander is het een bewijs dat hij een schurk is die met vaccinaties de hele wereldbevolking aan zich wil onderwerpen, zoals hij eerder computergebruikers afhankelijk maakte van zijn software’. (Auteur: Arjen van der Ziel). Voor mij reden om de pen te pakken en u te schrijven.

Geld

Hoe komt het toch, meneer Gates, dat er aan geld altijd een verdenking kleeft. Is dat iets journalistieks? Zei Oscar Wilde, de Ierse schrijver, niet toepasselijk: ‘In Amerika regeert de president vier jaar en de journalistiek voor eeuwig en altijd.’

Enfin, het was toch de Washington Post die u afgelopen week ruimte gaf voor een opiniestuk over Covid-19. Zo oppert u dat patiënten de wattenstok voor een neusuitstrijk best zelf zouden kunnen bedienen. Nu gebeurt de afname door een gezondheidswerker die, zoals u in de WP schrijft: ‘…zijn protectiemiddelen steeds moet wisselen voor elke test’. Imponerend is uw snelle denken naar het analogon van de zwangerschapstest: niet langer de wattenstok opsturen, maar thuis in een vloeistof dompelen en daarna hem uitstrijken op een papieren strip die van kleur verandert bij aanwezigheid van het virus. Op 24 april schrijft u dat u verwacht dat de thuistest er binnen enkele maanden zal zijn.

Schrikken

Zelf heb ik ze niet gelezen, maar dagblad Trouw refereert aan beschuldigingen van internetpublicisten die beweren dat u het virus zelf stiekem hebt ontwikkeld, om de wereld daarna een ‘dictatoriaal vaccinatieprogramma op te dringen’. U zult gehard zijn maar hoe ondergaat u een dergelijk op de man gespeeld verwijt?

Met buitengewone belangstelling lees ik uw suggesties aan de zijde van de behandeling van Covid. Ik zou zeggen, enkele herken ik, zoals de inzet van het malariamiddel. Ook niet helemaal nieuw klinkt mij de inzet van plasma van genezen Coronapatiënten. U oppert daarnaast om antilichamen kunstmatig in de fabriek te produceren. En een laatste suggestie in uw stuk in de WP prikkelt mijn belangstelling extra (u schrijft ‘I am most exited about…’ dus zelfs opgewonden!): de aanmaak van een vaccin met deeltjes uit het Corona RNA. Dat geeft het lichaam de code om (!) een veelheid aan virale fragmenten te produceren, uiteindelijk voldoende om het immuunsysteem te prikkelen tot afweer. Zodra het immuunsysteem de fragmenten in ons lichaam ontdekt, leert het deze aan te vallen. Zo maakt een RNA-vaccin het lichaam tot een vaccin fabriek. Tenminste, zo lees ik uw artikel.

Tot slot:

In mijn quarantaine-ruimte, waarin ik dit aan u schrijf, met gebruikmaking van Microsoft, en ik dus aan u denk, realiseer ik mij dat u het was die vijf jaar geleden al stelde dat een besmettelijk virus een groter gevaar voor de wereld inhield dan een atoomoorlog. En dat de wereld niet voorbereid was op een pandemie. Daarom besluit ik met achting, zonder journalistieke noodzaak u een loer te draaien. Vertrouwen schenken, is vertrouwen krijgen, ik reken op u!

With healthy regards,

Jos Benders MD

Open letter to Mr. Bill Gates English