Even voorstellen: Toosje Valkenburg (1967) is huisarts in De Bilt en hospice-arts/medisch directeur van het academisch hospice Demeter. Bovendien is zij actief in de huisartsen-actiegroep Het Roer Moet Om, die zich inzet om de inhoud van de zorg weer leidend te laten zijn.

Keuzes maken de man… of vrouw

Ik verbaas me al een paar jaar over de politici van ons land. Tegelijk met de intrede van YouTube, als belangrijkste medium om de samenleving te beïnvloeden, lijken ook onze politici te zijn gaan geloven dat ze succesvol zijn als ze de meeste ‘likes’ of volgers op Insta hebben.

En dus staan ze bij elk incident in de samenleving schande te prediken voor een media-vorm, u mag zelf kiezen welke. Zonder wezenlijk bij te dragen aan een oplossing – want de problemen in het onderwijs, in de zorg en bij de politie zijn al jaren groot. Dan kunnen we nu klappen tot we een ons wegen, maar veranderen doet er weinig. En terwijl ook politiek bedrijven een vak is.

Invloedrijk

Een invloedrijke Amerikaanse wetenschapper, Harold Dwight Lasswel (1902-1978), een influencer die zijn tijd ver vooruit was, en dus zeker de moeite van het op opzoeken waard, stelde dat politiek gaat over de vraag: ‘Wie krijgt wat, wanneer en hoe?’ Het is dus een politieke vraag hoe schaarse middelen als belastinggeld, menskracht en toegang tot kennis eerlijk worden verdeeld zodat de hele bevolking er van profiteert.

En dat is nog steeds zo. Je kiest voor de politieke partij, die deze middelen zo verdeelt als het best past bij je eigen opvattingen. Maar in de zorg verwijst de minister van VWS al jaren naar ‘het veld’ (wie dat ook moge zijn) en de zorgverzekeraars, die problemen als tekort aan verpleegkundigen of  overmatige bureaucratie maar sámen moeten oplossen. Maar dat is dus niet hun taak. Het maken van moeilijke keuzes om schaarse middelen te verdelen is een politieke taak – dát is je vak als politicus.

Spreekkamer

Politici moeten de – soms pijnlijke – keuzes maken hoe het belastinggeld te verdelen met alle consequenties die daarbij horen. Want we kunnen niet alles hebben, er zal gekozen moeten worden. En bij het maken van die keuzes over de zorg willen wij, dokters, zeker meedenken vanuit de spreekkamer. Dus stellen zo’n 700 dokters in een Oproep de vraag aan de politiek om met hen over concrete vragen in gesprek te gaan.

Want die keuzes laten zien in wat voor samenleving je met elkaar wil wonen. Zoals Harry Potter in deel 2 al leerde op Zweinstein, toen Perkamentus hem voorhield dat onze keuzes laten zien wie we werkelijk zijn, veel meer dan onze talenten. En dat geldt ook voor onze politici. Talent voor de spotlights hebben de meesten wel, maar kleur bekennen laat zien waar je echt voor staat. Maak voor de verkiezingen van volgend jaar ondubbelzinnig duidelijk hoe u denkt de schaarste in de zorg te verdelen. Ik hoop het in de verkiezingsprogramma’s terug te lezen. Kies!

We kunnen nu klappen tot we een ons wegen, maar veranderen doet er weinig.

Zie ook: https://www.optimalezorg-dapperedokters.nl/oproep-tot-optimale-zorg/