Theo van Dijk (1957, Haarlem) heeft ruim 30 jaar ervaring in communicatie, PR en journalistiek. Momenteel is hij via zijn bureau Mediagenique PR & Communicatie werkzaam voor verschillende opdrachtgevers in de zorg. Begonnen als economisch journalist bij De Telegraaf is hij vervolgens in het bedrijfsleven gaan werken: eerst als perswoordvoerder op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam, later als PR- en communicatiemanager bij farmaceutisch bedrijf MSD. Theo van Dijk is vooral gespecialiseerd in mediarelaties. Hij geeft mediatrainingen en vertelt hoe je ‘mediageniek’ wordt.

De helft van de Nederlanders eist scherpere maatregelen, maar nog geen volledige lockdown, terwijl de andere helft zelfs een complete lockdown wil, waarbij we alleen uit noodzaak nog de deur uit mogen.

Iedereen deskundig

Iedereen heeft over de huidige coronacrisis en de aanpak door de regering een mening. Er moeten meer en strengere maatregelen komen of juist meer vrijheden of…

Dit openlijk ventileren van je mening – op basis van persoonlijke situatie, achtergrond en/of overtuiging – is in een democratisch land een groot goed.

De vele dagelijkse talkshows op televisie zijn dé exponent van dit democratische verschijnsel. Deskundigen die er echt toe doen zitten ‘gebroederlijk’ naast mensen zonder veel verstand van zaken die echter er niet voor schuwen om te pas en te onpas hun mening te geven.

Bedroefd

De corona-pandemie is voor iedereen nieuw en onvoorspelbaar. Niemand heeft er (gelukkig) al eerder mee te maken gehad, zodat ook niemand over ‘voorkennis’ kan beschikken. Nu de tijd verstrijkt, weten we natuurlijk meer over het virus, hoe het zich gedraagt en ook hoe we het beter kunnen bestrijden, al is er nog steeds geen beproefd vaccin voorhanden. En het spreekt vanzelf dat virologen en andere medische deskundigen beroepshalve meer over het virus weten dan gewone ‘leken’. Maar niemand weet logischerwijs voor 100 procent zeker welke aanpak van het virus en van de veroorzaakte crisis de juiste is.

In onzekere tijden, zoals in deze coronacrisis, wordt in sterke mate naar onze regering gekeken. Van de premier en betrokken ministers wordt verwacht dat zij de kennis en wijsheid in pacht hebben. Zij beschikken immers bij uitstek over alle middelen om deze ‘kennis en wijsheid’ te vergaren en in te zetten om het virus de kop in te drukken, zo redeneert men.

Gekleurd

Dat de regering moet ingrijpen, blijkt ook uit recent onderzoek van EenVandaag. Bijna driekwart van de ondervraagden vindt dat de regering strengere maatregelen moet nemen als het aantal coronabesmettingen niet snel zou afvlakken. De helft hiervan eist scherpere maatregelen, maar nog geen volledige lockdown, terwijl de andere helft zelfs een complete lockdown wil, waarbij we alleen uit noodzaak nog de deur uit mogen.

Maar áls de regering dan vervolgens maatregelen neemt, zijn commentaar en kritiek wederom niet van de lucht. Gekleurd door ieders persoonlijke situatie, achtergrond en/of overtuiging. Het is misschien goed je te realiseren dat ook de regering de kennis en wijsheid niet in pacht heeft. Immers, ze neemt genoemde maatregelen telkens op basis van de meest actuele informatie en voortschrijdend inzicht van het Outbreak Management Team en andere externe deskundigen. 100 procent kans op slagen is er dus niet.

Dat ontslaat de bewindslieden er niet van helder, eenduidig én tijdig uitleg te geven over de gemaakte keuzes. En eerlijk aangeven en uitleggen dat er dikwijls aannames hieraan ten grondslag liggen en er dus geen 100 procent zekerheid over kan bestaan. Openheid en helderheid zijn immers in een democratisch land óók een groot goed.

Illustratie: AnnaliseArts/Pixabay