Hulphond

De vader van mijn buurvrouw heeft dementie en gaat hard achteruit. Thuis wonen wordt moeilijker. Hij valt regelmatig van de trap en verdwaalt buiten. De dagen alleen thuis zijn te lang. Het vangnet van familie en vrienden schiet tekort.

Mijn buurvrouw las laatst iets over een geleide hond die helpt en gezelschap houdt. Ze is nu op zoek naar zo’n hond, die mensen met dementie kan bijstaan.

Leermeester

Mijn vader, een gepensioneerde biomedische wetenschapper, wees me al eerder op het positieve effect van dieren op mensen met dementie. Hij deed dit nadat hij zijn vroegere leermeester ophaalde om naar de maandelijkse koffieochtend van emeriti hoogleraren van de medische faculteit te gaan. In de hal stond mijn vader te wachten. De deur naar de keuken stond open. Op de grond zag hij de echtgenote van zijn leermeester liggen. De vrouw had al jaren alzheimer. Mijn vader schrok. Toen echter het zonlicht op haar gezicht viel zag hij haar tevreden glimlach. In haar armen lag een witte poolhond. Het was een ongewoon, maar vredig tafereel.

In de auto keek mijn vader naar de oude man naast hem. Zijn nette zwarte pak zat onder de haren van de witte poolhond. Mijn vader vermoedt dat ook zijn leermeester op de grond had gelegen, naast zijn vrouw en de hond.

Gezelschap

Mensen willen en moeten langer thuis blijven wonen. De vrouw van de leermeester van mijn vader had veel baat bij het gezelschap van haar hond. Ze kwam in zijn gezelschap de dagen op een prettige manier door. De vader van mijn buurvrouw houdt het thuis vast wel vol als zo’n hond hem behoedt voor vallen, naar huis brengt en hem gezelschap houdt.

Gemeenten moeten investeren in preventie. Doen ze dat ook in dementie hulphonden? Hulpmiddelen zitten in het pakket. Maken hulphonden daar deel vanuit? Ik mag het hopen.

Mijn vader vermoedt dat ook zijn leermeester op de grond had gelegen, naast zijn vrouw en de hond.

  • Over de columnist: Anne-Mei The is cultureel antropoloog, jurist en promoveerde in de medische wetenschappen. Bekend door haar onderzoek en boeken waarin ze verborgen werelden blootlegt achter complexe en aangrijpende onderwerpen als euthanasie, het naderende levenseinde, palliatieve zorg en leven met dementie blootlegt en vervolgens de resultaten omzet in praktijkoplossingen. Landelijke bekendheid verwierf ze met de bestseller ‘In de wachtkamer van de dood’ over het dagelijks leven in het verpleeghuis (2005). Daarnaast schreef ze onder meer ‘Tussen hoop en vrees’ over de onterechte hoop van longkankerpatiënten op genezing, ‘Verlossers naast God’ over de geschiedenis van euthanasie in Nederland en ‘Dagelijks leven met dementie’ over het leven met dementie thuis.

Kijkt u alstublieft naar het ontroerende filmpje: