Even voorstellen: Toosje Valkenburg (1967) is huisarts in De Bilt en hospice-arts/medisch directeur van het academisch hospice Demeter. Bovendien is zij actief in de huisartsen-actiegroep Het Roer Moet Om, die zich inzet om de inhoud van de zorg weer leidend te laten zijn.

De forse pieken op de Intensive Care zijn het gevolg van hoog water in de basis van de zorg.

Geachte collega, beste Diederik

Ik verwijs je graag patiënt J, 38 jaar en leukemie. Of mevrouw van A, 89 jaar en volledig gemetastaseerde ziekte, primaire tumor onbekend. Of jongeman van E, 18 jaar en psychotisch en een gevaar voor zichzelf.

Zo kan ik nog talloos meer voorbeelden geven. De problemen die zich in onze huisartsenpraktijk de laatste maanden aandienen zijn opvallend ernstiger van aard dan de jaren hiervoor. De crisisdienst alleen al is voor onze praktijk veel vaker gebeld dan de jaren hiervoor.

Derde golf

Ik begrijp natuurlijk best dat jij hier niet voor verantwoordelijk bent. Maar daar waar jij spreekt over een derde golf realiseer je je misschien niet voldoende hoe de werkvloer van de huisarts eruit ziet. Bij ons is het aantal Covid-infecties sinds eind september aan het oplopen. Elke dag komen er besmettingen bij, maar het aantal echt zieke mensen blijft beperkt en is goed te vervolgen. De forse pieken op de IC zijn het gevolg van hoog water in de basis van de zorg. Daar is het virus continu aanwezig en dat zal zeker zo doorgaan tot april, vermoed ik. En dan hopen we maar op een mooi voorjaar.

Door het ontbreken van contacten missen mensen de spiegels in hun omgeving.

Maar naast die Covid-patiënten zie ik juist heel veel andere te zieke mensen. Door het ontbreken van contacten missen mensen de spiegels in hun omgeving. Ze maken zelf de verkeerde afwegingen met betrekking tot hun gezondheid. En waar de één niet naar de dokter durft, relativeert de ander alles weg en doet de rest alles wat daar tussen ligt.

Bagatelliseren

Want dat doen mensen. En normaal gesproken krijgen ze dan van partner en kinderen, de buurvrouw, vriend, nicht, mantelzorger, aanmoediging om naar de dokter te gaan. ‘Laat er toch eens naar kijken…’ Maar nu wegen mensen veelal alleen hun klachten, bagatelliseren het voor de omgeving of worden simpelweg niet genoeg getest omdat hun inspanning zich beperkt tot een rondje door de tuin in plaats van door de buurt.

Het zijn ook de mensen zelf die met de angst in hun hoofd terughoudend zorg zoeken…

Het is niet alleen de beschikbaarheid van de huisarts die hen beperkt, het zijn ook de mensen zelf die met de angst in hun hoofd terughoudend zorg zoeken – ook om talloze begrijpelijke redenen. Maar het maakt wel dat mevrouw van A te weinig tijd heeft om haar leven goed af te ronden en meneer J zijn leukemie nu pas wordt behandeld terwijl hij in de zomer de eerste symptomen ontwikkelde.

Zorgen

En ik maak me zo’n zorgen om hen die ik nog niet heb ontdekt. Want in mijn praktijk verhoudt het aantal erg zieke Covid-patiënten zich niet tot de ernstige problematiek van de niet-Covid-diagnoses. Deze laatste groep is veel groter. Jij bent nu eenmaal op het media-schild gehesen maar het teveel aan aandacht voor de top van piramide van de zorg, de IC, wakkert een teveel aan angst aan in de basis, de zorg in de wijken en dorpen van Nederland.

Alleen samen krijgen we weer grip op alle ziekten die rondgaan. Vertel de burgers van Nederland dat ze niet zichzelf geruststellen maar hun huisarts dat laten doen.

Collegiale groet, Toosje Valkenburg, huisarts

Tekst leest door onder fotoPIXABAY/Eliola

Lees ook van Toosje Valkenburg: