Toosje Valkenburg (1967) is huisarts in De Bilt en hospice-arts/medisch directeur van het academisch hospice Demeter. Bovendien is zij actief in de huisartsen-actiegroep Het Roer Moet Om, die zich inzet om de inhoud van de zorg weer leidend te laten zijn.

Willens en wetens een beroepsgroep zo vol dédain behandelen kan alleen maar betekenen dat het je echt helemaal niks kan schelen wat er zich in ónze spreekkamers afspeelt.

Beeld: PIXABAY

Don’t call us…

Met de aankondiging dat het AstraZeneca-vaccin ook na 4 weken gegeven kan worden hebben de Gezondheidsraad en het ministerie van VWS definitief bewezen dat ze de huisartsenpraktijken als ‘de sufferds van de strategie’ beschouwen.

Willens en wetens een beroepsgroep zo vol dédain behandelen kan alleen maar betekenen dat het je echt helemaal niks kan schelen wat er zich in ónze spreekkamers afspeelt. De hele strategie is al van beroerde kwaliteit, maar waarom zijn de huisartsen lastiggevallen met een plek hierin?

Zinvols

Er was een tijd dat ik werkelijk dacht dat wij iets zinvols konden bijdragen. Huisartsen zijn als enigen in staat mensen met een medische kwetsbaarheid te identificeren. De infrastructuur van de griepprik ligt immers klaar, er is een schaarste aan vaccins dus er moet een prioritering komen, de IC’s lagen vol met 50- tot 80-jarigen…

‘Appeltje-eitje’ zou je zeggen.

De huisartsen hebben niet alleen succesvol tachtigplussers behoed voor de eenzame route in het ziekenhuis, waar voor diegenen met Covid weinig gezondheidswinst te behalen is, maar ze kunnen ook snel bijdragen aan het vaccineren van de groep die de grootste druk op het ziekenhuis geeft. Inmiddels weten we beter. Van de hier geschetste logica is niets overgebleven.

Moedeloosheid

De huisartsen hebben een miljoen vaccinaties gezet, maar door vaccinatiestops, veranderende adviezen, ontbrekend mandaat om professionele afwegingen te mogen maken en nu weer een gewijzigde strategie voor de tweede prik van AstraZeneca, zijn mijn collega’s en vooral ook onze assistentes de wanhoop en moedeloosheid ver voorbij.

De agressie aan de balie is dagelijkse kost, de telefonische overbelasting enorm.

De agressie aan de balie is dagelijkse kost, de telefonische overbelasting enorm. Met de vakantie in zicht zal de komende week deze extreme overbelasting verder toenemen. Ik zie hoe mensen snakken naar vakantie, naar ontspanning en weer onder de mensen durven zijn. Ik begrijp hen volledig dat zij gaan aandringen op een eerdere tweede vaccinatie.

Geloofwaardig

Dus waar we eerst een pleidooi hielden dat het echt niet erg is dat de tweede vaccinatie na 12 weken komt, ‘dat het gaat om de eerste prik voor iedereen, dat er een volksgezondheidsbelang is’, ondermijnt de minister met dit nieuwe advies niet alleen onze geloofwaardigheid, hij zet ons op alle mogelijke manieren te kakken.

Onverschillig over de agressie die hij afroept over onze assistentes en die zal toenemen. Want onze leveringen liggen al vast, wij krijgen de vaccins niet. Terwijl de AstraZeneca waarschijnlijk tegen de plinten opklotst.

Natuurlijk zou ik het georganiseerd krijgen dat iedereen die door onze praktijk geprikt is vóór de start van de zomervakantie zijn tweede vaccin krijgt. Maar alleen als het allemaal in 1 keer geleverd wordt. De tweede termijn is nu zo ver opgerekt dat dit makkelijk kan. Het is aan de minister, niet aan ons.

Lever de hele voorraad in 1 keer uit. Hij is het aan de huisartsen verplicht om eindelijk eens met hen mee te denken. Zodat wat mij betreft daarna het vaccinatieloket van de huisarts dicht gaat, voorgoed.

Met de vakantie in zicht zal de komende week deze extreme overbelasting verder toenemen. Ik zie hoe mensen snakken naar vakantie, naar ontspanning en weer onder de mensen durven zijn.