LAATSTE NIEUWS - 11 januari 2023 - Het lot van InnoGenerics is definitief bezegeld. Volgende week sluit de fabriek die patentvrije geneesmiddelen maakte. De circa 90 medewerkers komen hierdoor op straat te staan. Pogingen om een doorstart te kunnen maken zijn helaas mislukt, aldus de curator.

Van anti-epileptica is een groep van zo’n 180.000 tot 200.000 kinderen en volwassenen in Nederland afhankelijk.

Beeld: Heung Soon/Pixabay

De laatste Nederlandse medicijnfabriek…

Nederland wordt voor de levering van veelgebruikte medicijnen weer meer afhankelijk van verre, bijna ongrijpbare buitenlanden als India en China. Die afhankelijkheid was er al, al vele jaren, maar wordt vanaf komend jaar waarschijnlijk alleen maar nadrukkelijker en complexer.

Honderdduizenden gebruikers van middelen tegen hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol, epilepsie, diabetes, depressie en jicht dreigen hiervan verstoken te blijven, terwijl deze medicatie voor hen cruciaal is – ziekte remmend, soms zelfs levensreddend.

Uitzichtloos

Want, tenzij er een wonder geschiedt, zijn dit vrij zeker de finale dagen van de Nederlandse medicijnfabrikant InnoGenerics in Leiden, de laatste grote zuiver-Hollandse producent van patentvrije geneesmiddelen. Het bedrijf ging onlangs failliet, en zat al enige keren tegen deze uitzichtloze situatie aan, ondanks dat het meermalen door de Nederlandse overheid financieel was gesteund.

Nu, na een aanvankelijke weigering, heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) alsnog een relatief klein bedrag van 400.000 euro beschikbaar gesteld. Althans, een garantiestelling om tijd te rekken, de productie voor het moment op peil te houden, en lopende zaken af te wikkelen, in de hoop dat er tijdig een gegadigde is voor overname van het bedrijf dat het de afgelopen periode ook niet meer zag zitten om door te gaan. Er wordt, naar verluidt, thans gesproken met tien ‘geïnteresseerde’ partijen.

Of dat allemaal gaat lukken, is buitengewoon twijfelachtig. Immers, Nederland is internationaal gezien een klein afzetgebied, nauwelijks de moeite waard voor grote farmaceutische concerns om energie en geld in te steken… vinden ze. Bovendien is het medicijngebruik per hoofd van de Nederlandse bevolking betrekkelijk laag, en voeren zorgverzekeraars hier een preferentiebeleid waaraan farmaproducenten een broertje dood hebben, want: overwegend worden uitsluitend de goedkoopste middelen vergoed.

Tekorten

Van de meeste generieke geneesmiddelen in tabletvorm die InnoGenerics produceerde en verpakte (3 miljard per jaar) zijn voorlopig nog voldoende voorraden beschikbaar of zijn er goede alternatieven, meldt minister Kuipers in zijn recente brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de kortlopende financiële steun bekend maakte. Maar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zegt niet te kunnen uitsluiten dat er binnen enkele maanden voor verschillende medicijnen alsnog tekorten kunnen ontstaan.

Voorwaar geen overdreven voorstelling van zaken. Want juist dit Kerstweekeinde werd bekend dat er momenteel sterk groeiende problemen zijn met de levering van verschillende anti-epileptica. Het gaat om medicijnen met werkzame stoffen als valproïnezuur, clonazepam,  vigabatrine en carbamazepine.

Machtsmisbruik

Van deze medicatie is een groep van zo’n 180.000 tot 200.000 kinderen en volwassenen met vormen van epilepsie in Nederland afhankelijk. Ook zij zijn binnenkort afhankelijk van complexe leveranties vanuit ‘het buitenland’, waarbij producenten uit Azië grote afnemers altijd voor laten gaan. En daartoe wordt Nederland dus niet gerekend.

Afhankelijkheid van zoiets levensbepalends als medicijnen. En dat in een tijd dat we ons als land, als Europa, zijn gaan realiseren dat het volledig afhankelijk-zijn kwetsbaar, ja zelfs fragiel maakt. Weinig uitleg behoeft onze energievoorziening, waarbij we al jaren leunen op Rusland. Met zo’n monopolie blijken machtsmisbruik en chantage op de loer te liggen, ook in de farmaceutische wereld. De voorbeelden liggen helaas voor het opscheppen.

We zijn ons gaan realiseren dat het volledig afhankelijk-zijn kwetsbaar, ja zelfs fragiel maakt.