Longarts Sander de Hosson: Roken is zo’n heftige verslaving, verslaafde rokers hebben daarin absoluut geen vrije keuze…

ASSEN – Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) behandelt roken vanaf nu als een ernstige verslaving. Het ziekenhuis is met onmiddellijke ingang een gespecialiseerde polikliniek gestart voor – in eerste instantie – longpatiënten, die het roken niet kunnen laten omdat hun behoefte aan nicotine onrembaar is.

,,Roken is zo’n heftige verslaving, verslaafde rokers hebben daarin absoluut geen vrije keuze”, zegt een van de initiatiefnemers van de nieuwe poli, longarts Sander de Hosson van het Drentse ziekenhuis. ,,Wij zien zelfs patiënten met ernstig COPD die ondanks hun hevige benauwdheid gewoon doorroken. Ze kunnen niet anders, ze kunnen niet stoppen, ook al wíllen ze…”

Per jaar worden in het ziekenhuis in Assen zo’n 5300 patiënten met COPD- en astma  behandeld. Daarvan roken er volgens Sander de Hosson zo’n 850 gewoon stug door. Hun enige kans om hun ziekte te overleven is te stoppen met roken.

Elk half uur

De ‘rook-poli’, naar verluidt de eerste in een Nederlands ziekenhuis, is mogelijk door een landelijke samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Die stationeert specialisten in het ziekenhuis. Deze verslavingsartsen krijgen evenwel geen vergoeding voor het stoppen met roken. ,,En dat terwijl juist deze verslaving, volgens dokter De Hosson, ,,de verslaving is met de meeste doden. Het gaat om véél meer slachtoffers dan drugs en alcohol.”

In Nederland sterven al enige jaren achtereen zo’n 20.000 mensen (per jaar…) aan een ziekte die door het roken is veroorzaakt. Dat blijkt zowel uit cijfers van Jellinek verslavingszorg, het Trimbos Instituut en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat betekent dat er elk half uur iemand in Nederland sterft aan de gevolgen van zijn of haar rookgedrag.

Bron: Jellinek-verslavingscijfers.

De inzet van verslavingsartsen vergroot de overlevingskansen van longpatiënten

Roken leidt onder meer tot ernstige longaandoeningen, zoals longkanker en COPD. ,,Het is daarom van groot belang dat mensen die in behandeling zijn voor longaandoeningen, stoppen met roken”, stellen de longartsen van het ziekenhuis. ,,Dit vergroot de kans op genezing, verbetert de resultaten van de longbehandeling en verlaagt de kans op complicaties.” De samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland betekent dat longpatiënten die roken, voortaan gespecialiseerde verslavingszorg krijgen aangeboden. Dit vergroot de kans dat ze stoppen.

,,Patiënten moeten nu vaak bij verschillende loketten aankloppen voor verschillende leefstijlproblemen, zoals roken, alcoholgebruik, ongezond eten, teveel zitten  en psychische klachten”, legt Robert van de Graaf, verslavingsarts van de VNN, uit. ,,Onze droom is om een specialistisch leefstijlcentrum te worden voor de regio, waarin we een geïntegreerd hulpaanbod hebben voor alle patiënten die ons nodig hebben, te beginnen met stoppen met roken.”

Niet zomaar een dingetje…

Longarts Wanda de Kanter van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, vooroplopend in de strijd tegen tabaksverslaving, zei tegen de NOS: ,,Je moet echt geschoold zijn voor dit werk en de meeste longartsen of cardiologen zijn dat niet. Stoppen-met-rokenpoli’s zijn niet een dingetje dat je er even bij doet. Je zou willen dat dit overal gebeurt. Het zou niet van het toeval moeten afhangen of je met een tabaksverslaving bij een verslavingsarts terecht kunt.” Ze noemt de inzet van verslavingsartsen tegen het roken een flink voordeel.

Volgens het ziekenhuis vormt de ‘pilot’ die de rookpoli is, onderdeel van een bredere aanpak ,,om meer te investeren in preventie om ons zorgstelsel toekomstbestendig te houden”. Het initiatief wordt nog niet betaald door verzekeraars, het ziekenhuis zegt de aanpak voorlopig uit eigen middelen te betalen.

Op de foto v.l.n.r. Robert van de Graaf (verslavingsarts VNN), Sander de Hosson (longarts WZA) Suzanne Kruizinga (lid raad van bestuur WZA) en Marc Mertens (longarts WZA).