UPDATE - 10.00 uur - Het RIVM zegt in een reactie, vanmorgen, te betreuren dat medewerkers van verpleeghuizen zich door een zinsnede van Jaap Van Dissel in een NOS-jaarinterview geraakt voelen. Het was, volgens het instituut, niet de bedoeling een opleidingsniveau in verband te brengen met oorzaken van besmettingen in verpleeghuizen. ,,Inmiddels is er contact geweest met V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland", stelt RIVM in een reactie op zijn website. ,,Jaap Van Dissel heeft aangegeven dat de uitspraak niet bedoeld was om dit verband te suggereren en dat het hem spijt als medewerkers die de afgelopen periode vaak in moeilijke omstandigheden hun werk in verpleeghuizen uitvoeren zich door de zinsnede negatief geraakt voelen."

V&VN: Uitspraken van Van Dissel zijn onbehoorlijk, respectloos en om je voor te schamen.

BILTHOVEN/UTRECHT – Verzorgenden in de verpleeghuissector en de wijkverpleging ervaren het als ‘een klap in het gezicht’ dat zij mogelijk medeverantwoordelijk worden gehouden voor het hoge aantal coronabesmettingen daar. Die suggestie klonk althans uit de mond van RIVM-directeur Jaap van Dissel van het Centrum infectieziektebestrijding in een Kerstmis-vraaggesprek met de NOS.

Van Dissel legde in een tussenzinnetje – bedoeld of onbedoeld – een verband tussen het hoge aantal besmettingen in verzorgingstehuizen en het opleidingsniveau van verzorgenden. Letterlijk zegt hij in het interview: ,,Wat we geleerd hebben, ook door onderzoek, is dat daar een heleboel factoren spelen. Daar speelt opleidingsniveau van verzorgenden in, de situatie in de verpleeghuizen. Het is gewoon complexer dan het op te hangen aan een enkele maatregel. Hoe graag je dat ook zou willen”, aldus Van Dissel, die het gezicht van de coronabestrijding in Nederland is geworden en nu een van de meest invloedrijke Nederlanders van het afgelopen jaar is.

Prof. dr. Jaap van Dissel tijdens een van de mondelinge corona-briefings in de Tweede Kamer.

Kwetsbare bewoners

Voorzitter Marita de Kleijne van het platform verzorgenden van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, stelt dat veel verzorgenden onthutst gereageerd hebben op de uitspraken van Van Dissel. Volgens De Kleijne ervaren haar collega’s overal in het land Van Dissels uitspraken alsof zij de schuld voor het hoge aantal besmettingen in de verpleeghuizen in de schoenen geschoven krijgen voor het hoge aantal besmettingen in de verpleeghuizen. ,,Dat is een klap in het gezicht van alle collega’s die dag en nacht onder zware druk klaar staan voor hun kwetsbare bewoners.”

Marita de Kleijne, V&VN: Ik kan me moeilijk iets nog ontmoedigenders voorstellen

Marita de Kleijne dient het RIVM onmiddellijk van repliek, door te stellen dat het ook de verzorgenden zijn geweest die de grootst mogelijke risico’s hebben gelopen door het gevoerde beleid. ,,Door de tekorten aan persoonlijke beschermende middelen, omdat de wijkzorg en de verpleeghuizen lange tijd achteraan de rij stonden bij de verdeling daarvan. Door de onveilige en onrealistische RIVM-richtlijnen voor het gebruik van beschermende middelen en mondneusmaskers. Door het wegwuiven van onze zorgen over a- en presymptomatische besmettingen. Daar hebben we Van Dissel niet over gehoord…!”

Demotiverend

In plaats daarvan wordt volgens De Kleijne nu de suggestie gewekt dat de besmettingen te wijten waren aan het opleidingsniveau van de professionals die in de frontlinie staan en stonden. ,,Dat is onbehoorlijk, respectloos en om je voor te schamen. Mijn collega’s en ik en werken ons een slag in de rondte. We doen alles om onze kennis en kunde op peil te houden. En dan op Tweede Kerstdag deze uitspraken. Ik kan me moeilijk iets nog ontmoedigenders voorstellen. Dit demotiveert enorm. En het helpt natuurlijk al helemaal niet om mensen enthousiast te krijgen voor een baan in de zorg. Dat is heel kwalijk.”

De V&VN-voorzitter vindt dat Jaap van Dissel iets uit te leggen heeft aan haar leden.