Ouderenbond ANBO: Ook preventief beschermende middelen inzetten in de thuiszorg

DEN HAAG – Het kabinet wil dat er wekelijks wordt getest in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen. Ook heeft de regering besloten dat verpleeghuispersoneel mondkapjes moet gaan dragen wanneer in de (oranje- of hoog-risico) regio sprake is van veel corona-infecties. Dat zei CDA-zorgminister Hugo de Jonge tijdens de landelijke persconferentie over het coronabeleid.

Dit is geheel in lijn met een advies van het Outbreak Management Team (OMT) van experts, dat het kabinet bijstaat. Het OMT zei eerder vandaag dat het verstandig zou zijn om alle bewoners en werknemers van een verpleeghuis te testen op corona wanneer sprake is van een individuele besmetting of een omvangrijker uitbraak.

Ouderenbond ANBO zegt blij te zijn ,,dat er eindelijk geluisterd wordt” naar haar advies om beschermende middelen in te zetten en frequenter te testen. Maar zij zet grote vraagtekens bij de uitvoering van deze nieuwe maatregelen. De bond stelt vast dat GGD’s er op dit moment te weinig testcapaciteit en te weinig mensen voor hebben. En de bond maakt zich zorgen over de continuïteit van het werk. ,,Wat als zorgmedewerkers getest worden en zij vervolgens niet kunnen werken totdat bekend is of zij corona hebben of niet?” ANBO vindt dat ook in de thuiszorg preventief beschermende middelen moeten worden ingezet.

Continuïteit

Daarnaast maakt ANBO zich zorgen over het feit dat het soms meerdere dagen duurt voordat de resultaten van een coronatest bekend zijn. Directeur den Haan, directeur-bestuurder van de ouderenbond zegt in een reactie: ,,Wat als zorgmedewerkers getest worden omdat iemand in het verpleeghuis waar zij werken, besmet is. En zij vervolgens niet kunnen werken totdat bekend is of zij corona hebben of niet? Dat brengt de continuïteit van zorg in gevaar en dat kan wat ons betreft echt niet. Daarom moeten de testresultaten – zeker in deze gevallen – veel sneller bekend zijn.”

Verpleeghuizen kunnen bezoek beperken of aan extra regels binden. Verder wordt personeel beter geleerd symptomen te herkennen en kunnen ze ervaring opdoen met extra persoonlijke bescherming.

Snelle diagnose

Twee hoogleraren ouderenzorg van het Amsterdam UMC noemen een snelle diagnose bij een eventueel nieuwe uitbraak van corona in verpleeghuizen essentieel. ,,Het is zeer onwenselijk wanneer verpleeghuizen bij een nieuwe coronagolf opnieuw de deuren zouden moeten sluiten”, zeggen hoogleraar Acute Ouderenzorg Bianca Buurman en hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh van Amsterdam UMC.

Zij deden de afgelopen maanden onderzoek in diverse verpleeghuizen om erachter te komen wat aan een uitbraak voorafging en hoe het kon gebeuren dat zoveel verpleeghuisbewoners besmet raakten. ,,Bij een uitbraak moet een diagnose snel gesteld worden. Dat betekent meer testen en een snelle testuitslag. Daarnaast is een beter gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nodig en scholing voor het personeel, zodat klachten van patiënten –veelal bewoners met dementie- beter worden herkend”, aldus Buurman en Hertogh.

Sinds het begin van de corona-uitbraak (SARS-CoV-2) in Nederland zijn veel verpleeghuizen getroffen door het virus, dat bij ouderen een ernstiger en fataler beloop kent. Het testbeleid is nu gericht op mensen die mogelijke (milde) klachten hebben. Het is niet zeker of positief geteste bewoners en/of medewerkers zónder klachten ook bijdragen aan de verspreiding, maar het onderzoek van Buurman en Hertogh wijst daar wel op. En dat zou volgens hen belangrijke gevolgen hebben voor het testbeleid in verpleeghuizen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen.