Zorginstituut: 'Vergoeding van Flash glucose monitoring (FGM) geldt voor álle diabetespatiënten met intensief insulineschema'.

DIEMEN – Een eenvoudig werkend hulpmiddel om het ellendige vingerprikken bij diabetes type 1 en 2 tegen te gaan, komt eindelijk in het basispakket. Dat heeft het Zorginstituut Nederland vandaag bekend gemaakt. In plaats van zichzelf prikken met een venijnig uitschietend naaldje van enkele millimeters, kunnen patiënten nu met de nieuwe sensor pijnloos hun glucosewaarden scannen.

De vergoeding van de Flash glucose monitoring (FGM) geldt voor alle diabetespatiënten met een intensief insulineschema. Het betekent dat zij niet langer dagelijks hun vingertoppen behoeven te pijnigen in pogingen om een druppeltje testbloed tevoorschijn te toveren.

Zorginstituut: Nu voldoende bewezen dat risico op hypo’s en hypers wordt verkleind.

Het heeft sinds 2014, ruim 5 jaar, geduurd voor de brede vergoeding van dit hulpmiddel tot stand is gekomen. Nederland volgt hiermee nu andere landen in Europa. Sinds 10 december valt ‘de Flash’ onder de voorwaarden van verzekerde zorg voor de twee patiëntengroepen die tenminste vier keer per dag vingerprikken. Nederlandse patiëntenorganisaties voor diabetes hebben lang gepleit voor de toelating van dit alternatief voor een betrouwbare glucosemeting.

Het Zorginstituut zegt nu dat voldoende bewezen is dat het risico op hypoglykemieën (hypo’s) en hyperglykemieën (hypers) met de FGM-techniek wordt verkleind. Daarmee vermindert ook de kans op lange termijn-complicaties. Met de intrede van sensortechnologie is het mogelijk geworden om behalve momentopnamen, ook trends in schommelingen in glucosewaarden scherp in kaart te krijgen. Het Zorginstituut heeft bekeken of er een meerwaarde is van FGM is ten opzichte van de nu geldende standaardbehandeling (meting met vingerprikken).

Stand van wetenschap

Op basis hiervan oordeelt het Zorginstituut dat FGM (commerciële naam: FreeStyle Libre Flash glucose monitoring systeem) kan worden aangemerkt als effectievere zorg voor de onderzochte groep mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. Hiermee voldoet FGM aan het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’, wat een vereiste is voor vergoeding uit het basispakket.

Hierbij geldt wel de voorwaarde dat er door de beroepsgroepen en zorgverzekeraars kwaliteitscriteria worden opgesteld. Dit betekent niet dat iedere verzekerde automatisch FGM vergoed krijgt. Het Zorginstituut stelt in zijn standpunt als voorwaarde dat voor iedere individuele verzekerde moet worden nagegaan of FGM in zijn geval bijdraagt aan het behalen van de behandeldoelen op basis van zijn vermogen tot zelfmanagement. Dit zal gebeuren op basis van kwaliteitscriteria. Deze worden opgesteld door zorgverleners.

Nederlandse patiëntenorganisaties voor diabetes pleitten lang voor de ‘suikersensor’.

De Diabetes Vereniging Nederland (DVN) slaakt een juichkreet op haar website: ,,Hoera! Het is gelukt. Mensen met diabetes die intensieve insulinetherapie volgen, kunnen een flash glucosesensor vergoed krijgen. De DVN is ontzettend trots op dit resultaat van jarenlange lobby. We hebben een erg lange weg afgelegd! Vanaf het moment dat deze sensortechnologie beschikbaar was, heeft DVN gelobbyd voor vergoeding. En dat heeft eindelijk resultaat.”

Leveranciers

Opvallend: Onmiddellijk na het bekend worden van de goedkeuring door het Zorginstituut ontvingen mensen met diabetes een mailing van een van de grotere leveranciers in medische hulpmiddelen, Bosman. Die bood de FGM aan met als tijdsrestrictie: ,,Als u aanspraak maakt op de inzet van FGM, is dit voor maximaal 12 maanden. Na die periode zal er, op basis van de nog op te stellen criteria, worden getoetst of de inzet van FGM wordt voortgezet. Deze criteria worden voor 1 juli 2020 opgesteld door de beroepsgroep, patiënten vertegenwoordigers, leveranciers en zorgverzekeraars.”

Vergoeding van FGM (Zorginstituut): Sinds november 2017 komt een aantal groepen mensen met diabetes al in aanmerking voor vergoeding van een FGM. Met dit nieuwe standpunt zijn het inmiddels vijf groepen. Deze groepen zijn:

  • Kinderen met diabetes type I (4 tot 18 jaar)*.
  • Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c (>8% of >64 mmol/mol)).
  • Zwangere vrouwen met diabetes type I en II (geen zwangerschapsdiabetes).
  • Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

* In november 2019 hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk besloten dat jongeren vanaf 18 jaar met diabetes type 1 in aanmerking komen om de vergoeding voor de FGM te behouden. De voorwaarde hiervoor is dat deze patiënten zich aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.

Pijnlijke vingerprikken zijn de dagelijkse werkelijkheid voor vele honderdduizenden diabetespatiënten in Nederland. Dat gaat nu veranderen. Foto: Pixabay/TesaPhotography