DEN HAAG – De bezoekregeling voor de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg wordt verder versoepeld. Daartoe heeft het kabinet besloten. ,,Dat is mogelijk, omdat het aantal besmettingen ook daar afvlakt”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond tijdens de frequente corona-persconferentie van het kabinet. De versoepeling geldt vanaf 25 mei, mits de instellingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg dit aandurven en daar klaar voor zijn.

Sinds vorige week werd bij wijze van proef, en onder strikte voorwaarden, in 26 over het land verdeelde verpleeghuizen één vaste bezoeker per bewoner binnen gelaten.

  • Vanaf komende maandag 25 mei zal deze opzet worden uitgebreid naar alle locaties. Als dit tot niet meer virusinfecties leidt, dan zal de bezoekregeling vanaf 15 juni landelijk wordt bijgesteld. Verwacht wordt dat bewoners in alle Nederlandse verpleeghuizen dan weer bezoek kunnen ontvangen – zij het dat het bij die ene vaste bezoeker per persoon blijft en er geen besmettingen op de locaties worden vastgesteld.
  • Er komt ook een verruimde bezoekregeling voor de gehandicaptenzorg, bovendien start ook daar de ‘dagbesteding’ weer op. Uiterlijk 15 juni moet iedere cliënt in dit deel van de zorg weer bezoek kunnen ontvangen. Nederland telt zo’n 200.000 mensen met een beperking die zorg ontvangen. Van hen wonen er 75.000 verstandelijk en lichamelijk gehandicapten in zorginstellingen.

Minister De Jonge noemde de aanvankelijke beperking van het bezoek in beide sectoren ‘onvermijdelijk, maar soms ook zo hartverscheurend’. Hij zei dat nu gelukkig kon worden overgegaan tot een, wat hij noemde, ‘terugkeer naar meer nabijheid’: ,,In al die situaties in de zorg waarin afstand zo ontzettend onnatuurlijk voelde.”

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens de corona-persconferentie. Links naast hem gebarentolk Corline Koolhof. Beeld: NOS/Rijksoverheid.nl

Volgens de VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland wil ‘de sector’ bevorderen dat er een betere balans ontstaat tussen de fysieke gezondheid én de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking. Daartoe is de Handreiking bezoek gehandicaptenzorg geschreven. ,,De eerdere bezoekregeling ‘Nee, tenzij’ was ingegeven door de noodzaak om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, stelt VGN. ,,Nu het virus langer bij ons blijft, is het zwaar voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers om dit langer vol te houden. De afgelopen weken was de versoepeling al gaande, maar nu gaat de gehandicaptenzorg nog meer toe naar het ‘nieuwe normaal’. Mocht het virus oplaaien, wordt er terug geschaald.”

 

Volgt meer