LEIDEN – Wat doet het ‘coronavirus’ met de binnenbekleding van de longen? Hoe ontwikkelen infecties zich daar en hoe ernstig zijn de beschadigingen aan het longweefsel?

Onderzoekers van de afdeling Longziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn begonnen de invloed van het virus op die flinterdunne cellaag – ‘het epitheel’ – in de luchtwegen en de longblaasjes nader te bestuderen.

Het is een van talrijke nieuwe stappen in het wereldomspannende wetenschappelijk onderzoek om SARS-CoV-2, het virus dat de coronaziekte COVID-19 veroorzaakt, te doorgronden. Vooral de langetermijneffecten van dit verraderlijke virus krijgt steeds meer aandacht in het onderzoek wereldwijd.

Neus tot longblaasjes

Een team onder leiding van celbioloog Prof. dr. Pieter S. Hiemstra (hoogleraar Respiratoire Celbiologie en Immunologie) en senioronderzoeker dr. Anne van der Does van de afdeling Longziekten gaan bestuderen hoe epitheel verkregen uit de neus of van de longblaasjes reageert op een infectie met SARS-CoV-2.

Het onderzoeksteam kijkt vervolgens of er grote verschillen zijn in infectiegraad en de reactie daarop van het afgenomen epitheel. Ook worden de reacties van het longepitheel op SARS-CoV-2 vergeleken met de reacties van het long-epitheel op andere pathogene (= ziekteverwekkende) coronavirussen zoals SARS-CoV, MERS-CoV en minder pathogene coronavirussen. ,,Zo kunnen we onderzoeken wat het huidige coronavirus bijzonder maakt en of het de luchtwegen anders infecteert dan andere (corona)virussen. Met die kennis kunnen we daarnaast de gevolgen van het huidige coronavirus op de lange termijn uiteindelijk beter begrijpen”, legt Van der Does uit.

Fibrose-chip

Ook de LUMC-afdelingen Medische Microbiologie, Parasitologie, Cel en Chemische Biologie en de Intensive care zijn bij de studie betrokken. Voor dit onderzoek is subsidie van een half miljoen euro ontvangen van ZonMw en de Stichting Proefdiervrij.

Een deel van de subsidie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een zogenoemde Fibrose Long-Chip. ,,Die kan in de nabije toekomst worden ingezet voor het onderzoeken van lange termijn longschade bij COVID-19”, vertelt Van der Does. ,,Bij de ontwikkeling van de chip proberen we een model te ontwikkelen waarbij we de effecten van het huidige coronavirus bij patiënten zo goed mogelijk na kunnen bootsen. Met dit model willen we vervolgens achterhalen of (langdurige) longschade bijvoorbeeld met behulp van medicatie geremd of zelfs voorkomen kan worden.”Foto: Louis Reed/Unsplash