Nederlandse Influenza Stichting: ,,Iedereen in de zorg die met (kwetsbare) patiënten in contact staat zou zich moeten laten inenten"

AMERSFOORT – Een speciale ‘griepbutton’ voor zorgverleners ten teken dat zij zich hebben laten vaccineren tegen influenza (griep). Voorzitter Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting vindt dat zo’n ,,luchtige, vrolijke” button eigenlijk ingevoerd en gemeengoed zou moeten worden in de gezondheidszorg.

Huisartsen, verpleegkundigen, medewerknemers van de gipskamer, fysiotherapeuten, mensen van de prikpoli, schoonmaakpersoneel – ,,Eigenlijk iedereen die in contact staat met (kwetsbare) patiënten zou die verantwoordelijkheid moeten nemen en zich laten inenten tegen de griep”, stelt Van Essen, die tot 2016 huisarts en -opleider was in een groepspraktijk in Amersfoort en inmiddels als tv-dokter een vast gezicht is bij omroep Max.

,,Dus ook werknemers in verpleeghuizen en andere zorginstellingen, evenals mensen die in de thuiszorg actief zijn.” Eraan toevoegend: ,,Behalve dan de secretaresse die brieven tikt, en eigenlijk geen patiënt ziet.”

Vandaag is het voor het eerst Nationale Griepprikdag

Van Essen doet zijn uitspraken vanwege de allereerste Nationale Griepprikdag, vandaag maandag 11 november 2019. Een dergelijke, zichtbaar op de (werk)kleding gedragen button zou zelfs ,,geruststellend kunnen zijn voor patiënten”, stelt hij. ,,Als ik patiënt zou zijn, dan zou ik dat willen weten van iemand die mij verzorgt of ingrepen bij me uitvoert.”

Bovendien zou er, volgens hem, zelfs een aanmoediging van kunnen uitgaan voor ánderen om ook een griepprik te halen. En daarin schuilt niet alleen het belangrijkste bestaansargument van de Nederlandse Influenza Stichting (NIS), maar ook die van de Nationale Griepprikdag. Want, de vaccinatiegraad in Nederland loopt flink terug. En de NIS zegt er op alle manieren  aan te willen bijdragen dat de dalende bescherming tegen influenza weer wordt terug gebogen.

Elk jaar krijgen in Nederland in oktober en november zo’n 3,5 miljoen mensen een vaccinatie tegen griep (influenza). Dat aantal is echter sinds het begin van deze eeuw geslonken, ondanks de uitbreiding van de indicatie met 60- tot 65-jarigen en de toenemende vergrijzing. ,,De vaccinatiegraad onder alle risicogroepen* is sinds het jaar 2000 gedaald van 75 procent tot 50 procent. Bij risicogroepen beneden 60 jaar is de vaccinatiegraad nóg meer gedaald.”

Toch denkt Ted van Essen dat zijn button-idee, dat hij overigens opdeed in Finland, om redenen van privacy hier in Nederland ,,wat moeilijk” zal worden opgepikt. Er zal onherroepelijk weerstand zijn, zegt hij, en signaleert die nu al. De eerste antivaxxers blijken zich al te roeren. Ook onder verpleegkundigen zijn vrij veel tegenstanders van ‘verplichte vaccinatie’, en dus het dragen van zo’n griepteken.

In sommige Amerikaanse ziekenhuizen is de griepprik verplicht voor het personeel

Over het Finland button-initiatief zegt Van Essen: ,,Dat heeft daar voor een vaccinatiegraad van 80 procent onder artsen gezorgd.” In de VS en Canada worden dergelijke buttons of badges volgens Ted van Essen al veelvuldig opgespeld. ,,In sommige ziekenhuizen daar is de prik verplicht voor het personeel. En als dat niet zo is, moeten in sommige instellingen niet-gevaccineerden een mondkapje dragen. Die aanpak is mij echter te negatief, te zwaar. Daarom dat ik zo’n aardig, luchtig speldje voorstel.”

De griepuitbraken van de afgelopen jaren in Nederland waren vaak lang en leidden tot veel ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. In 2018 waren er, volgens de Nederlandse Influenza Stichting, 900.000 mensen ziek door het influenzavirus en stierven er meer mensen, meest ouderen, dan gewoonlijk in vergelijkbare perioden. Ook was er een sterke toename van het aantal longontstekingen, meestal als complicatie van de griep. Ook hartaandoeningen kunnen verslechteren na een griep en ook beroertes kunnen er het gevolg van zijn.

Vanmiddag, vanwege de allereerste Nationale Griepprikdag, vindt in Den Haag op het ministerie van VWS een minisymposium plaats, georganiseerd door de Nederlandse Influenza Stichting. Een van de sprekers is VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis.

Huisarts Ted van Essen – ,,Het influenzavirus is gevaarlijker dan zomaar een griepje.”

Foto: OMROEP MAX

Tot de *risicogroepen voor griep/influenza behoren mensen met bijvoorbeeld:

  • longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis, longfibrose of longemfyseem;
  • hartziekten, zoals mensen die een hartinfarct gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
  • diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
  • een nieraandoening; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
  • Of zij die weinig weerstand hebben door andere ziekten of door een medische behandeling.

Bron: RIVM

Zie ook: beterzondergriep.nl en influenzastichting.nl

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/voor-wie-is-griepprik