BILTHOVEN – Er tekent zich langzaam een afvlakkende lijn af in het aantal coronapatiënten dat op Nederlandse intensivecare-afdelingen wordt opgenomen.

Dat is het voorzichtig positieve nieuws van zondag 5 april, waarop het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven de jongste cijfers bekend maakte over het aantal coronadoden en nieuwe ziekenhuisopnamen. Hoewel de cijfers als totaal nog altijd toenemen, stijgen ze sinds enige dagen minder snel.

Het dodental bedraagt, voor zover nu uit de registratie blijkt, 1.766. Dat zijn 115 sterfgevallen meer dan een dag eerder. Zaterdag ging het nog om 164 coronadoden.

Duitsland

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen liep afgelopen week langzaam terug, van 623 op donderdag (2 april), 502 (op vrijdag 3 april) naar 336 (op zaterdag 4-4). Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen is volgens de laatste cijfers opgelopen naar 1.385, dat zijn 25 patiënten meer dan zaterdag. Van vrijdag tot zaterdag was nog sprake van 36 nieuwe IC-patiënten. Van de 1.385 coronapatiënten liggen er nu 1.361 op Nederlandse afdeling voor intensieve zorg, dat is achttien meer dan zaterdag. Ook op Duitse IC’s liggen Nederlandse patiënten met de coronaziekte Covid-19: totaal 24 in Duitsland, zondag zeven meer dan zaterdag.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is sprake van voorzichtige stabilisering van het beeld, net als in voorgaande dagen. Het stemt volgens hem overeen met de cijfers van het RIVM. ,,Dat komt doordat de instroom afvlakt en er langzamerhand ook meer patiënten herstellen en de IC verlaten”, zei hij tegen de NOS. Kuipers is tevens  bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam.

Goede kant op

Professor Armand Girbes, hoofd van de IC-afdeling van het VUmc in Amsterdam zegt op zijn Twitter-account: ,,Dit gaat de goede kant op voor NL! Maar we zijn er nog niet. Houd de motivatie en discipline. De figuur van de afvlakking past ook bij wat wij zien in het ziekenhuis en dat is een goed teken.”