Even voorstellen: Ab Osterhaus (1948, Amsterdam) is veterinair viroloog en influenzadeskundige. Hij studeerde aan de faculteit diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht en studeerde in 1974 af als dierenarts. Landelijke bekendheid verwierf Osterhaus als hoogleraar virologie en hoofd van het virologisch laboratorium aan het Erasmus MC te Rotterdam, ten tijde van de wereldwijde uitbraken van SARS en MERS. Momenteel is hij de oprichter van een nieuw instituut aan de Tierärtzliche Hochschule te Hannover, waar hij nog steeds onderzoek verricht naar dierlijke virussen die besmettelijk zijn voor de mens.

Wellicht zijn er aanvullende maatregelen nodig en moet er een tandje worden bijgezet, zoals het sluiten van scholen, café’s en restaurants.

De coronapiek is in Nederland zeker nog lang niet bereikt. En het is op dit moment onduidelijk of we, zoals wordt gezegd door sommige deskundigen, de Italiaanse weg van besmettingen gaan volgen. Zij toonden inderdaad gelijk opgaande curven in hun statistiek. Maar in hoeverre diezelfde koers ook doorzet is nog niet te voorspellen.

Over een dag of vier, vijf zullen we meer weten. Dan zal duidelijk zijn of Nederland inderdaad gelijk blijft opgaan met Italië, met alle daaraan verbonden ernstige medische gevolgen. Dan ook zal blijken of de huidige maatregelen die het kabinet eergisteren bekend maakte voldoende zijn om die koers af te buigen. Want dat is wat we willen: niet de Italiaanse of Chinese route, maar ervoor zorgen dat de Nederlandse ziekenhuizen niet overbelast raken en geen nee hoeven te verkopen voor kritieke intensive care en beademingspatiënten.

Mogelijk tandje bij

Van dag tot dag bekijken virologen, epidemiologen en andere experts de situatie in Nederland en kijken of er tussentijds bijstellingen en correcties nodig zijn om de curve neerwaarts af te buigen. In de loop van deze komende week zou je, zoals gezegd, een effect moeten kunnen zien. Wellicht zijn er aanvullende maatregelen nodig en moet er een tandje worden bijgezet, zoals het sluiten van scholen, café’s en restaurants.

Maar alles valt of staat bij de zwakste schakel. Zoals: de infectiedruk vanuit de ons omringende landen. Binnen de Europese Unie voeren de meeste van de 27 lidstaten allemaal een ander beleid in deze coronacrisis en dat staat een gezamenlijk aanpak in de weg. Dat is zeker te betreuren en ook moeilijk te verkopen in Nederland. Ook de politici in Nederland, die nu eenmaal voorop gaan in het beleid, denken verschillend over bijvoorbeeld het al of niet sluiten van de scholen.

Overigens, er is ook goed nieuws: de epidemie in China lijkt af te zwakken en ook in Italië tekent zich een lichte verbetering af.

Nu al 12 teveel

Ook zal de houding van de Nederlanders zelf een zwakke of misschien ook wel een sterke schakel blijken te zijn. Zijn de Nederlanders – zoals premier Rutte zei: ‘alle 17 miljoen’ – bereid zich te houden aan de dringende adviezen en verzoeken van het kabinet? Als dat zo is, dan wordt er veel gewonnen in de bestrijding van dit virus. Als wij allemaal solidair zijn, dán kunnen we niet alleen gezamenlijk dit virus indammen, maar daarmee ook levens redden van ouderen en chronisch zieken. Want er komen hoe dan ook levens in gevaar van mensen in de risicogroepen – de ouderen en mensen met chronische ziekten. Hoeveel er zullen overlijden is nog niet te schatten, maar het kunnen er heel veel worden en de twaalf sterfgevallen tot nu toe, zijn er al 12 teveel…

Als wij allemaal solidair zijn, dán kunnen we niet alleen gezamenlijk dit virus indammen, maar daarmee ook levens redden van ouderen en chronisch zieken.