Oogarts Tjeerd de Faber: De afgelopen nacht was een horrornacht, en we zijn er nog niet…

ROTTERDAM –  De medische gevolgen van de viering van Oud en Nieuw in Nederland tekenen zich steeds duidelijker af. Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft op de eerste ochtend van dit nieuwe jaar al zes oogoperaties uitgevoerd bij slachtoffers van vuurwerkprojectielen.

In de afgelopen nacht zijn daar achttien vuurwerkgewonden met oogletsel aan 21 ogen binnengebracht. De helft van de letsels is dusdanig ernstig dat zij blijvend zijn, stelt het ziekenhuis in een verklaring. ,,Voor de patiënten betekent dit verminderd zicht dan wel ogen die uiteindelijk volledig blind worden en wellicht zelfs verwijderd moeten worden.”

Geen vuurwerkbril…

Oogarts Tjeerd de Faber beschrijft de afgelopen nacht als een  ‘horrornacht’. Hij zegt dat er sprake is van een ruime verdubbeling van het aantal ooggewonden vergeleken met vorig jaar, toen het er acht waren. ,,En we zijn er nog niet…”

De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Alle adviezen ten spijt droeg geen van de slachtoffers een vuurwerkbril. Het jongste slachtoffer is 14 jaar oud. Het aantal oogoperaties loop met zekerheid in de loop van vandaag (en ook in de rest van de week) nog verder op, aangezien ook gewonden uit andere regio’s bij het ziekenhuis worden afgeleverd.

Dit kan toch niet de bedoeling van een feestje zijn?

,,De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn vergelijkbaar aan die van de voorgaande jaren”, zegt dokter De Faber, die tijdens de nacht alle tot nu toe binnengebrachte patiënten heeft gezien. Daarom pleit hij opnieuw voor het stoppen met consumentenvuurwerk. ,,Mijn hele loopbaan wijd ik aan het verbeteren van het zicht van mensen. Soms zijn meerdere operaties nodig om de patiënt een paar procent meer gezichtsvermogen te geven. Door één klap van een stuk vuurwerk, kan een oog in één keer blind worden. Dat kan toch niet de bedoeling van een feestje zijn? Ik hoop dan ook dat veel mensen na deze nacht het vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl ondertekenen.” De Faber is ook vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Duizend beschadigde ogen

Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de twaalfde maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste elf jaar zagen de oogartsen in totaal 2.349 patiënten met 2.897 beschadigde ogen: 1.020 ogen liepen blijvende schade op, 189 ogen werden blind waarvan er 76 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Tijdens de vorige jaarwisseling was 42 procent van de patiënten omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer.

Het Maasstad Ziekenhuis, ook in Rotterdam, kreeg afgelopen nacht zeven mensen binnen met vuurwerkverwondingen. Onder hen een driejarig kind dat met ernstig letsel moest worden opgenomen in het brandwondencentrum aldaar. Een achtjarig meisje uit Dronryp (Friesland) is tijdens de jaarwisseling met ernstige brandwonden naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Zij kreeg vuurwerk in haar kleding. Een 23-jarige vrouw uit Heerenveen liep oogletsel op, toen ze vuurwerk in haar gezicht kreeg. Dat meldt de Drachtster Courant op basis van meldingen van de politie Noord-Nederland.

Bij het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis in Groningen was het aanzienlijk drukker dan vorig jaar, meldt de Groninger Internet Courant, GIC. Er werden afgelopen nacht 37 slachtoffers met brandwonden behandeld. Dat is meer dan de 27 patiënten die afgelopen jaar werden gezien. Bij 16 slachtoffers waren de verwondingen het gevolg van vuurwerk en bij veertien was (ernstig) letsel ontstaan door het carbid-schieten. Zeven slachtoffers werden behandeld nadat zij brandwonden opliepen door overige oorzaken, zoals brandende kaars, vreugdevuur of oliebollenbakken. Op de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis was het echter afgelopen nacht rustiger dan het voorgaande jaar.

Een kind, ‘niet ouder dan 14 jaar’, is afgelopen nacht met alcoholvergiftiging behandeld op de spoedeisende hulp van de Isalakliniek in Zwolle, meldt de regionale krant De Stentor. Met negen vuurwerkslachtoffers was daar de nacht vergelijkbaar met andere jaren.