Verloskundige Anne-Marie Sluijs bepleit meer aandacht voor angst vroeg in de zwangerschap

LEIDEN – Veel vrouwen zien op tegen hun bevalling. Voor 10 tot 15 procent van de vrouwen is die angst zo ernstig dat het hun dagelijks leven en zelfs de bevalling beïnvloedt.

Daarnaast hebben deze vrouwen een hoger risico op psychische problemen na de bevalling. Verloskundige Anne-Marie Sluijs pleit daarom voor meer aandacht voor angst vroeg in de zwangerschap.

Anne-Marie Sluijs werkt al 26 jaar als verloskundige en heeft veel bevallingen meegemaakt. ,,Bijna elke vrouw ziet wel op tegen haar bevalling als je ernaar vraagt. Maar als het vrouwen dag in dag uit bezighoudt en het zelfs hun functioneren beïnvloedt, is er vaak meer aan de hand”, vertelt Sluijs in een publicatie van het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC.

In haar onderzoek keek Anne-Marie Sluijs naar de invloed die angst voor de bevalling heeft op de keuzen die vrouwen maken. Bijvoorbeeld of ze in het ziekenhuis of thuis willen bevallen en via een keizersnede of vaginaal. ,,We zien dat vrouwen die veel angst hebben voor de bevalling vaker uit zichzelf om een keizersnede en pijnstilling vragen. Daarnaast kiezen ze er vaker voor om in het ziekenhuis te bevallen.”

Na de bevalling 

Bovendien geeft een verwijzing naar de tweede lijn tijdens de bevalling, dus naar een medisch specialist, een verhoogde kans op meer angst na de bevalling. Tijdens de studie bleek dat dit zowel geldt voor vrouwen die thuis bevallen als voor vrouwen die op het moment van de verwijzing al met hun verloskundige in het ziekenhuis zijn. Vrouwen die een spoedkeizersnede ondergaan terwijl een vaginale bevalling gepland stond, hebben ook meer risico op angst na de bevalling.

Negatieve spiraal

Angst voor de bevalling is een vicieuze cirkel, meent Sluijs. ,,Wanneer vrouwen angstig zijn voor de bevalling, dan is de kans ook groter dat ze de bevalling als negatief ervaren. Hierdoor kunnen ze een depressie of zelfs een post-traumatische stressstoornis ontwikkelen. Dit leidt weer tot angst voor een volgende zwangerschap.” Het is dus belangrijk om hier aandacht voor te hebben.

Sluijs pleit voor meer aandacht voor angst vroeg tijdens de zwangerschap. ,,In het LUMC vragen we nu standaard bij de intake naar angst en doen we goede navraag. Daarnaast moet je als verloskundig zorgverlener op je hoede zijn voor signalen die kunnen duiden op angst, zoals onverklaarbare lichamelijke klachten en de vraag om een keizersnede.”

Bevallingservaring

Ook denkt Sluijs dat er meer aandacht moet komen voor deze problematiek tijdens de opleiding. ,,Je hebt natuurlijk maar een bepaalde tijd om van angst voor de bevalling af te komen. Als dit op tijd wordt herkend en behandeld kan het een hoop ellende besparen. Vrouwen met minder angst hebben een positievere bevallingservaring en dus minder kans op problematiek erna.”