LAATSTE NIEUWS - De horeca in Nederland gaat voor onbepaalde tijd dicht, naar verwachting zeker een maand. Het kabinet zal dit vandaag, dinsdag 13 oktober, besluiten om het coronavirus terug te drukken. Bronnen hebben dit bevestigd tegenover de NOS, Dinsdagavond maakt premier Rutte dit besluit bekend tijdens de persconferentie van het kabinet. Ook komt er een verbod op de verkoop van alcohol in de avonduren, in winkels en online. Experts van het Outbreak Management Team (OMT) zouden de horeca beschouwen als ontmoetingsplek waar nog altijd veel besmettingen plaatsvinden, vooral onder jongeren. Ook wordt de amateursport aan banden gelegd en wordt de groepsgrootte verder beperkt.

Peter Paul van Benthem voorzitter medisch specalisten: Deze COVID-19 golf heeft de gedaante van een tsunami aangenomen: trager oplopend dan begin dit jaar, maar des te vernietigender.

UTRECHT/LEIDEN – De Nederlandse medisch specialisten vrezen ,,een tsunami aan coronapatiënten” als de virus-inperkende maatregelen van het kabinet niet krachtig genoeg blijken. Het aantal patiënten zou dan in de maanden november en december weleens tot om en nabij 5.000 kunnen oplopen.

Dat uiterst zorgwekkende beeld schetst voorzitter Peter Paul van Benthem van de Federatie Medisch Specialisten in zijn blog op de internetpagina van de FMS. ,,Afgelopen voorjaar kregen we een vloedgolf aan Covid-patiënten over ons heen, maar nu lijkt er een tsunami op ons af te komen.” Iedereen moet helpen voorkomen dat dit ten koste gaat van de zorg voor andere patiënten, moedigt de Leidse hoogleraar in de Keel-Neus en Oorheelkunde aan.

Voorzitter Peter Paul van Benthem (Federatie Medisch Specialisten, FMS)

Tij moet gekeerd

Van Benthem komt met zijn blog kort voor het kabinet – morgen, dinsdag om 19:00 uur – nieuwe maatregelen afkondigt om het tij van almaar oplopende coronabesmettingen te keren. De vandaag door het RIVM bekendgemaakte nieuwe infectiecijfers zijn het zoveelste dagrecord in een inmiddels lange reeks: 6.854 nieuwe infecties van zondag op maandag 11/12 oktober, terwijl het er een etmaal eerder (10/11 oktober) nog 6.378 waren. Een week geleden lag de cijferreeks nog ongeveer op de helft hiervan: 3.500-3.700 gevallen.

De druk op het kabinet loopt in de uren naar de cruciale beslissing op.

Als aanvullende maatregelen – opnieuw – zonder effect blijven, dan is binnen een week sprake van meer dan tienduizend vastgestelde besmettingen per dag, zo voorzien deskundigen. De verdubbelingsfactor in Nederland gaat dan in rap tempo de situatie in Frankrijk achterna. Daar begint de crisis inmiddels catastrofale proporties aan te nemen.

De druk op het kabinet loopt in de uren naar de cruciale beslissing dan ook op. De voorzitter van de verzamelde medisch specialisten volhardt in zijn vergelijking met de kracht van water en het kwaadaardige gezicht van zeeën en oceanen, en betrekt zelfs de Nederlandse watersnoodramp van 67 jaar geleden erbij.

Stormvloed

Hij schrijft, in zijn indrukwekkende blog: ,,1953, een combinatie van springtij en westerstorm had een verwoestend effect op de Nederlandse kust en leidde tot een nationale ramp. De Deltawerken die daaruit voortkwamen zou de Nederlandse samenleving voor toekomstige onheil moeten beschermen. De eerste COVID-19 golf van begin dit jaar had eenzelfde ontwrichtend effect op de zorgsector en de gehele maatschappij. Om deze stormvloed het hoofd te kunnen bieden, moest binnen afzienbare termijn de capaciteit van alle intensive cares in Nederland worden opgeschaald en werd er een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit van zorgprofessionals.”

Tekst leest door onder foto

Beeld van de watersnoodramp in 1953. Foto: Unie van Waterschappen, UWV.

Zeker is dat dit op middellange termijn zal leiden tot verlies van kwaliteit van leven en zelfs tot verlies van levensjaren.

En: ,,Het bleek helaas noodzakelijk voor medisch specialisten en ziekenhuizen om een groot deel van de planbare zorg af te schalen om de acute zorg aan COVID-19 patiënten mogelijk te maken. Dit liep op tot 50 procent van de reguliere zorg. Het stuwmeer aan uitgestelde planbare zorg zoals de kankerzorg en hart- en vaatziekten is tot op de dag van vandaag nog niet weggewerkt. Zeker is dat dit op middellange termijn zal leiden tot verlies van kwaliteit van leven en zelfs tot verlies van levensjaren.”

Jongeren en ouderen

De intelligente lockdown heeft, zo schrijft Peter Paul van Benthem, geleid tot schrijnende sociale situaties in onze samenleving. ,,Bijvoorbeeld onder jongeren die zich niet kunnen ontwikkelen en vereenzamen op hun studentenkamertje, of problemen hebben bij het niet kunnen toetreden tot een arbeidsmarkt die op slot zit. Maar zeker ook in de GGZ en de ouderenzorg komen schrijnende taferelen voor. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de desastreuze gevolgen voor de economie. Miljarden worden geleend op de kapitaalmarkt. Deze moeten overigens ooit terugbetaald worden en ook dat bonnetje komt voor een groot deel te liggen bij de huidige jeugd.”

Gedurende de zomer is volgens hem hard gewerkt aan een ‘Deltaplan’ voor de zorg aan de hand van lessen die getrokken konden worden uit de ervaringen tijdens de eerste golf. ,,Als voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten ben ik altijd erg trots geweest op het feit dat wij de beste medisch-specialistische zorg ter wereld hebben. Medisch specialisten hebben zich continu ingezet om de behandelwijze van COVID-19 verder te verbeteren door kritisch na te denken over de optimale inzet van medicijnen en behandelingen. Dit heeft geresulteerd in een gemiddeld kortere opnameduur zowel op de intensive care als op de verpleegafdeling. En belangrijker nog, een verminderde kans op overlijden. In het publieke domein trof de overheid maatregelen met een uitgebreid testbeleid en bron- en contactonderzoeken, die als dijken moesten dienen.”

Er is geen tijd meer om met vingers te gaan wijzen, we zullen snel moeten optreden.

,,De harde realiteit van nu is”, zo beschrijft Van Benthem, ,,dat onze Deltawerken weliswaar bestand zouden moeten zijn tegen een voorspelde tweede stormvloed, maar dat deze COVID-19 golf de gedaante van een tsunami heeft aangenomen: trager oplopend dan begin dit jaar, maar des te vernietigender en naar het zich laat aanzien met een veel langduriger verloop. In de slechtste scenario’s liggen er bij ongewijzigd beleid in november tegen de 5.000 mensen in het ziekenhuis. Dit zal leiden tot een afname van de reguliere zorg met meer dan 70 procent. En dat zou vervolgens nog wel eens maanden kunnen gaan duren, met de daarbij horende gezondheidsschade.”

Van Benthem zegt te verwachten dat het kabinet strenge(re) maatregelen zal afkondigen om het tij te keren. ,,De enige kans die we maken als samenleving is als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem. Er is geen tijd meer om met vingers te gaan wijzen, we zullen snel moeten optreden. Alleen dan zullen we gezamenlijk kunnen voorkomen dat ziekenhuizen overspoeld worden en de niet-COVID-19-patiënten opnieuw het kind van de rekening worden.” Foto: Dimitris Vetsikas/Pixabay