David Baden, voorzitter eerste hulp artsen: De mate van vrijheid die we ons als land permitteren heeft consequenties voor de mensen in ons land.

 UTRECHT – Het kabinetsbeleid van ‘pappen en nathouden, zonder scherpe keuzen’, leidt ertoe dat artsen en ziekenhuizen binnen afzienbare tijd niet langer noodzakelijke (acute) zorg  kunnen garanderen aan alle Nederlanders.

Dat voorziet David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) op de dag dat bijna elfduizend (10.949) nieuwe corona-infecties werden geregistreerd door het RIVM. Baden, zelf arts op een afdeling spoedeisende hulp (SEH), zegt in een toelichting op de noodkreet van zijn vereniging – als zou een zorginfarct niet ver weg meer zijn – dat veel SEH-artsen en -verpleegkundigen zich het kind van de rekening voelen.

Incasseringsvermogen

De frustratie is alom onder de SEH-zorgmedewerkers, zo klinkt uit zijn woorden. ,,Ze hebben het gevoel dat problemen onvoldoende worden getackeld en dat men denkt ‘laat de zorg het maar opvangen’. Maar aan de energie en het incasseringsvermogen van onze mensen komt – na bijna twee jaar stress en overuren – een eind”, aldus Baden. Zijn woorden gaan vergezeld van uitspraken van zorgpersoneel, zoals:

  • ‘Zoals de situatie nu is, is het zeer twijfelachtig of we wel kunnen waarmaken dat we acute zorg voor iedereen kunnen behouden.’
  • ‘Ik sta af en toe echt met buikpijn in de dienst omdat ik me afvraag hoe lang dit nog goed blijft gaan en hoeveel verpleegkundigen ik aan het einde van de rit – wanneer dat ook is – nog over heb.’
  • ‘Hier is het een drama. Een algehele opnamestop na topdrukte van de afgelopen dagen. Daarnaast hebben we 5 verpleegkundigen thuis met Covid en in de avonddienst een standaard tekort van 2 verpleegkundigen, want geen personeel beschikbaar. Rest van het team loopt op het tandvlees.’

Dichtslibbing

Het kan, meent dokter David Baden, niet lang meer goed gaan met de zorg in Nederland. Hij zegt het zo: ,,Wat men niet lijkt te willen beseffen is dat we bij een vaccinatiegraad van maar 85 procent van de 18-plussers niet én de horeca én de stadions én de winkels kunnen openhouden en er óók nog eens onvoldoende wordt gehandhaafd. Wat dreigt is een totale verstopping van de acute zorg.”

Tekst leest door onder foto

David Baden, voorzitter van spoedeisende hulp artsen

De reacties van verschillende geanonimiseerde SEH-artsen in een peiling van hun beroepsvereniging getuigen al van die snel naderende dichtslibbing:

  • ‘Er rijden hier allemaal ambulances rondjes die hun patiënten niet kwijt kunnen. Dit heeft niets met ic-bedden te maken. Er is een algemeen ziekenhuisbeddentekort en daardoor zijn ook de bedden op de SEH allemaal bezet.’
  • ‘Tot mijn spijt hebben we een stop moeten afkondigen want de kliniek is overvol.’
  • In ons deel van het land is het aantal SEH’s dun gezaaid, dus zijn er nauwelijks reële uitwijkmogelijkheden voor de ambulances. En daarbij komt dat alle enigszins in de buurt liggende SEH’s, ook een opnamestop hebben. Dichtstbijzijnde SEH waar nog opnames kunnen plaatsvinden is 45 minuten hier vandaan. De ambulance is daardoor zeker 2 uur uit de running.’

Concrete maatregelen nodig

Baden: ,,Behalve meer directe en concrete maatregelen voor de korte termijn, moeten er ook voor de langere termijn zaken veranderen. Voldoende geschoolde SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen + dito opnamecapaciteit is voor patiënten in grote nood van levensbelang. We moeten als land accepteren dat kwalitatief hoogstaande acute zorg, een zekere overcapaciteit op de SEH’s vergt. Daarbij zullen er maatschappelijke keuzen moeten worden gemaakt.”

,,Het personeelsgebrek speelt immers in alle sectoren, dus het zomaar verder opschalen is voor de langere termijn complex. Maar voor de komende weken zullen we ons echt moeten voorbereiden op een dreigende situatie van stijgende COVID-besmettingen die samenvalt met een altijd weer moeilijk te voorspellen griepgolf. We moeten ons voor de korte termijn daarop instellen en tegelijk in het oog houden wat dit voor gevolgen zal hebben voor de langere termijn!”

‘Bij ons op de SEH voor de tweede avond een urenlange opname stop. Geen plaats meer in huis en geen mogelijkheden om Covidpatiënten over te plaatsen.’