Patiënten kunnen binnen enkele dagen weer afspraken maken voor een behandeling op korte termijn.

DEN HAAG – De Nederlandse tandartsen en mondhygiënisten zeggen klaar te zijn voor een volledige en verantwoorde hervatting van de reguliere mondzorgverlening. Dat betekent dat patiënten binnen enkele dagen weer afspraken kunnen gaan maken voor een behandeling op korte termijn.

Het advies om weer te beginnen stond aanvankelijk gepland voor komende maandag 20 april. Maar in overleg met minister Van Rijn (Medische zorg) is de KNMT Maatschappij Tandheelkunde overeengekomen dat het advies voor de herstart wordt opgeschort tot ná de wekelijkse persconferentie die premier Rutte komende dinsdag 21 april geeft. Daarin zal hij namens het kabinet bekend maken in hoeverre de coronamaatregelen worden versoepeld.

Versoepeling

Gisteren was Rutte nog heel terughoudend over de mate waarin dat kan gebeuren. Tijdens het Corona-debat in de Tweede Kamer zei hij dat van die versoepeling niet al teveel verwacht moest worden. ,,Ik wil waarschuwen voor de gedachte dat het nu zo goed gaat, dat we vast wel volgende week gaan aankondigen dat de week erop heel veel dingen versoepeld gaan worden. Ik ben zelf helemaal nog niet zo vrolijk over de cijfers.” Met ‘de cijfers’ doelde hij onder meer op de sterfte op de IC-afdelingen van ziekenhuizen en de indrukwekkende aantallen overledenen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Toch zien de tandartsen en andere mondzorgverleners de herstart met vertrouwen tegemoet. Ook al omdat zij een positieve reactie van de minister zeggen te hebben gekregen op de leidraad met richtlijnen voor een veilig bezoek aan de tandarts. Die aangepaste gedragsregels houden onder meer in dat patiënten bij binnenkomst hun handen wassen en zo kort mogelijk in de wachtkamer zitten. Ook worden folders, tijdschriften en speelgoed weggehaald om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Honderden longfysiotherapeuten gaan zich bijscholen om ex-coronapatiënten te helpen.

Longfysiotherapeuten bieden patiënten een revalidatietraject, gericht op zowel fysieke aspecten, als voeding en de mentale gevolgen van het doormaken van corona. Initiatiefnemer Chronisch ZorgNet heeft al een landelijk dekkend netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in onder andere longaandoeningen.

De fysiotherapeuten richten zich zowel op coronapatiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen als mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie, om de dagelijkse activiteiten weer op te kunnen pakken. Ook is er aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.
,,Veel fysiotherapeuten zitten nu thuis, terwijl huisartsen het soms juist erg druk hebben. Met de e-learning gevolgd door webinars de komende maanden gaan we de longfysiotherapeuten vanaf donderdag 16 april scholen zodat ze mee kunnen gaan helpen.”

Huisartsen ontlast

Chronisch ZorgNet meent dat zo, niet als doel maar als gunstige bijkomstigheid, de huisarts, ontlast kan worden. Vanzelfsprekend wordt de huisarts over het beloop van het traject op vaste momenten geïnformeerd. Sterker, waar verwerkingsproblematiek, angst, depressie, PICS of PTSS verschijnselen worden gesignaleerd, vind directe terugkoppeling met de huisarts plaats. Het platform verwacht alle coronapatiënten, sommigen pas na een doorlopen klinisch revalidatietraject, te kunnen helpen met hun herstel.