Schattingen zijn al gedateerd, situatie is zelfs ernstiger: ga maar uit van dik honderdduizend ingrepen

ROTTERDAM – Ook al zwakt mogelijk de coronaepidemie af in de komende weken en maanden; de ziekenhuizen zullen het komend jaar bepaald niet verlost zijn van overvolle (IC-)bedden en een extreme werkdruk. Er wacht immers een stuwmeer van zeker honderdduizend door corona uitgestelde operaties…

Dat schetst Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging. ‘Een ruwe schatting’, zo zei hij vandaag in een KRO-NCRV-radioprogramma. Peeters zei zich te baseren op berekeningen van de Nederlandse Verenigingen voor Heelkunde en Anesthesiologie.

Check

Echter, een onmiddellijke feitencheck van zijn uitspraken wijst uit dat het hier gaat om al gedateerde cijfers gaat: van eind januari van dit jaar. Toen al was de situatie uiterst zorgwekkend. Het ging daarbij toen al om geschatte uitstel-cijfers over het hele jaar 2020, opgebouwd sinds het uitbreken van de corona-epidemie in Nederland. Nu, eind april 2021, kan aan die situatie inmiddels een vol kwartaal van uitgestelde ingrepen worden toegevoegd. Het cijfer van 100.000 lijkt dan ook op dit moment aanmerkelijk hoger. Beamen verschillende chirurgen, die meerovermedisch.nl sprak.

Op 25 januari 2021 werd in een persbericht van beide beroepsverenigingen gesproken over veel uitgestelde KNO-ingrepen, maar ook knie-, heup- en galblaasoperaties.

Volgens Peeters zijn echter nog niet eerder in deze coronacrisis zoveel (inmiddels soms zelfs dringend) noodzakelijke operaties uitgesteld. Daarmee geeft hij, onbedoeld, al aan dat het cijfer van ‘100.000 uitgestelde operaties’ al ruimschoots is gepasseerd. ,,De situatie is zorgelijk – krap”, zei de internist van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam vandaag. ,,Op dit moment is het aantal nieuwe patiënten nog niet aan het dalen in onze regio. We hopen dat die daling binnenkort ingezet gaat worden, maar wij zien dat hier in deze regio absoluut nog niet.”

Overnachten

Ter illustratie voegde Peeters daaraan toe in een ‘1 op 1’-gesprek met Sven Kockelmann: ,,We hebben de afgelopen week bij ons in de regio al vaker meegemaakt dat meerdere afdelingen voor spoedeisende hulp tijdelijk hebben moeten sluiten. Ook is het meermalen gebeurd dat ook ’s nachts patiënten moesten overnachten op de spoedeisende hulp.” Omdat ‘alles zo krap’ is, en er in feite onvoldoende handen beschikbaar zijn voor de enorme toevloed van patiënten, is in het Erasmus MC de planbare zorg afgeschaald van 75/80 procent naar ongeveer de helft van normaal.

Het openen van de horeca-terrassen vanaf volgende week 28 april noemde Robin Peeters ,,een erg spannend moment voor de ziekenhuizen”. Hij zei evenwel te vrezen voor het gevoel dat ‘we het ergste hebben gehad, en dat de crisis voorbij is’. Dat is volgens hem allerminst het geval.

Foto: PIXABAY