Patiëntensteunpunt MeshedUp: Verbod geldt slechts voor een klein aantal bekkenbodemmatjes

BILTHOVEN/HELMOND – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een streep gezet door het gebruik van zogeheten ‘transvaginale’ bekkenbodemmatjes. Dat zijn steunimplantaten van kunststof die operatief, via de vagina, worden ingebracht bij ernstige gynaecologische verzakkingsklachten in het bekkenbodemgebied. Veel vrouwen kampen sinds het inbrengen van deze ‘matjes’  met incontinentieproblemen en pijn bij het vrijen. Maar er zijn ook zeer ernstige pijnklachten ontstaan, soms met invaliditeit als gevolg.

Geen garantie veiligheid

Deze specifieke bekkenbodemmatjes of ‘mesh’, zoals het materiaal heet, mogen voortaan alleen nog worden geplaatst bij ‘gereguleerd’ medisch-wetenschappelijk onderzoek, stelt de Inspectie. De controledienst van de rijksoverheid heeft de maatregelen genomen na onderzoek door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat stelt dat producenten van de matjes de veiligheid niet kunnen garanderen.

RIVM: Producenten van de matjes kunnen de veiligheid voor patiënten niet garanderen.

Tijdens onderzoek naar de technische dossiers van twee producenten van bekkenbodemmatjes stuitte het instituut, naar eigen zeggen, op grote tekortkomingen daarin. Het RIVM verklaarde vandaag met zoveel woorden als dat er is gerommeld met feiten. ,,Deze dossiers blijken duidelijke tekortkomingen te hebben. Volledige en correcte dossiers zijn essentieel om de veiligheid en prestaties van het product te onderbouwen. In de dossiers zijn bijvoorbeeld klinische gegevens van andere producten gebruikt, zonder dat goed onderbouwd is dat deze producten gelijkwaardig zijn.”‘Tweeluik’ van een bekkenbodemmatje en een TVT-bandje, allebei gemaakt van polypropyleen. Compilatie: Spreekuurthuis.nl

Het instituut voegt er, veiligheidshalve, aan toe: ,,Een tekortkoming in het dossier hoeft overigens niet te betekenen dat er iets mis is met het product.” Maar: ,,RIVM heeft tussentijds de fabrikanten de gelegenheid gegeven om op tekortkomingen te reageren door aanvullende documenten op te sturen. Na beoordeling van de aanvullende informatie van de fabrikanten bleken de tekortkomingen in de dossiers nog steeds dusdanig ernstig, dat het RIVM heeft besloten de resultaten al met de IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  te delen.”

Klein percentage

Maria Smit van jet steunpunt MeshedUp in Helmond, dat opkomt voor de belangen van slachtoffers van dergelijke inwendige prothesen, spreekt van een ,,heel klein percentage” van de bekkenbodemmatjes dat nu in de ban is gedaan door de inspectie. ,,Ik lees in gegevens, onder meer van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), dat er per jaar 100 tot 200 van deze transvaginale matjes worden geplaatst. Maar ik heb ook weleens andere, hogere getallen gehoord.”

Maria Smit: Als het materiaal niet deugt? Alle matjes zijn gemaakt van polypropyleen!

‘Interessant’ zegt Maria Smit de opmerking van het RIVM te vinden dat het materiaal van de transvaginale matjes niet zouden deugen. ,,Dat is polypropyleen. Welnu, als dat zo is, dan geldt dit ook voor alle andere bekkenbodemmatjes. Die zijn eveneens van deze kunststof gemaakt. Zoals TVT-bandjes (bij stressincontinentie), navelbreukmatjes, en liesbreuk- en littekenbreukmatten. Allemaal van polypropyleen!”

Opzettelijk

De Amsterdamse letselschade-advocaat mr John Beer heeft namens een Nederlands slachtoffer van zo’n bekkenbodemmatje strafrechtelijke aangifte gedaan tegen fabrikant Johnson & Johnson. Beer verwijt de fabrikant het ‘opzettelijk op de markt brengen van de voor gezondheid schadelijke producten en het verzwijgen van het schadelijke karakter’.  In zijn column op deze gezondheidswebsite www.meerovermedisch.nl noemde John Beer onlangs de handelwijze van de Amerikaanse producent ‘een flagrante schending van het vertrouwen’. ,,Omdat het hier gaat om een permanent implantaat zonder de mogelijkheid het te verwijderen, terwijl de risico’s worden verzwegen.”

Zie column John Beer: https://www.meerovermedisch.nl/column/een-flagrante-schending-van-vertrouwen/

Ook had in zijn column met de algemene titel Het Patiënten Pleidooi kritiek op de houding van de Nederlandse artsen die de matjes inbrengen. Mr. Beer: ,,Ik zou me goed kunnen voorstellen dat nu zo langzamerhand ook in Nederland wordt gekeken of hier geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Ook de behandelende artsen dragen een verantwoordelijkheid. Weliswaar ontwierpen en produceerden zij deze implantaten niet, maar het is feitelijk niet de patiënt die kiest voor een implantaat, de dokter maakt deze keuze.”

Veel vrouwen kampen sinds het inbrengen van deze ‘matjes’  met incontinentieproblemen en pijn bij het vrijen. Foto: Unsplash/Kat J.