SLIM! –  Niet volledig het wiel opnieuw uitvinden, maar gebruik maken van bestaande toepassing…

UTRECHT – Een ‘eisprong-meter’ van Zwitserse makelij maakt kans op een opsporingsrol in de coronacrisis. Deze al enige jaren bestaande dag- en nacht armband wordt op dit moment technisch aangepast om onder meer temperatuur en ademhaling van de drager continu te kunnen bepalen. Met gegevens als deze zijn eventuele vroege symptomen van de nieuwe coronaziekte Covid-19 te signaleren.

,,Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts, voordat je dat zelf in de gaten hebt”, zegt prof. Dr. Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht. ,,Kuchen en benauwdheid hebben direct effect op de ademhaling. Een bepaalde combinatie van deze factoren kan wijzen op Covid-19.”

Blootstelling

Dit najaar – oktober, november – hopen Utrechtse onderzoekers een omvangrijke proef te kunnen beginnen in de regio’s Amsterdam en Utrecht, waarbij 40.000 deelnemers met een hoger risico op Covid-19 zo’n ‘wearable’ krijgen uitgereikt om op afstand in de gaten te worden gehouden wat betreft hun eventuele blootstelling aan het coronavirus. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om mensen uit de hoog-risicogroepen (b.v. ouder dan 70 jaar, en mensen met hart- en vaatziekten, longproblemen of slecht ingestelde diabetes, e.a.) en zorgverleners.

,,De komende maanden zijn we druk bezig om deze ovulatiemeter te herprogrammeren, en er ook functies bij te plaatsen”, zegt professor Grobbee, ,,Zeg maar om te vormen van een metertje voor vrouwen dat aan de hand van subtiele schommelingen in temperatuur, ademhaling en huidvochtigheid nauwkeurig bepaalt wanneer zij hun eisprong hebben, zodat ze weten wanneer ze vruchtbaar zijn, naar een coronameter.”Nu nog een ovulatiespeurder, straks mogelijk een coronadetector. Foto: Ava AG, Zwitserland.

10 miljoen euro

De Utrechtse onderzoeksgroep heeft hiervoor een Europese subsidie van 10 miljoen euro gekregen van het Innovative Medicines lnitiative (IMI). Er waren zo’n 150 projectvoorstellen uit alle delen van Europa; aan acht werd het miljoenenbedrag toegekend. Dat ‘Utrecht’ in de prijzen viel zegt wellicht iets over hoe de kans van slagen van dit project wordt ingeschat: gebruik maken van een bestaand apparaatje en dat aanpassen.

Het zou het panacee kunnen zijn om snel een verdergaande coronabesmetting op het spoor te komen. Het initiatief is opmerkelijk, omdat het kabinet vijf weken geleden via minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aankondigde met een speciale app te zullen komen, die verspreiding van het virus zoveel mogelijk zou inperken. Tot nu toe is niets meer van deze kabinets-app vernomen; vanachter de schermen klinkt slechts gestommel.

Voorjaar 2021

,,Bij ons begon het zo’n acht weken geleden”, vertelt Grobbee, leider van de Utrechtse studie: ,,Met een groep onderzoekers waren we aan het brainstormen over wat zou kunnen helpen in een snelle diagnostiek van Covid-19. Toen ontstond het idee om te onderzoeken in hoeverre een bestaande wearable hieraan zou kunnen bijdragen. Deze is door Ava AG (Zwitserland). Dit is al een gecertificeerd device, goedgekeurd door de FDA (de Amerikaanse waakhond voor de veiligheid van voeding en geneesmiddelen, red.). Het is state of the art, daarom kunnen we er ook zo snel mee aan de slag.” Volgens Grobbee is het betreffende bedrijf direct betrokken bij de aanpassing van de ovulation tracking bracelet, zoals het eisprongmetertje in de markt is gezet.

De dragers van de corona-armband, die nu wordt ontwikkeld, worden straks via hun smartphone dag en nacht in de gaten gehouden met speciale machine learning-technieken. ,,Als de meetgegevens duiden op een Covid-besmetting, zo legt Grobbee uit, dan krijgt de drager een seintje en moet hij zich snel laten testen. Na afloop krijgen alle deelnemers een onderzoek om te kijken of er antilichamen in hun bloed zitten. Zo kunnen we zien of ze besmet zijn geweest met het SARS-CoV-2 virus dat tot de coronaziekte kan leiden en dus vergelijken of dat overeenkomt met de signalen van de wearable.”

Ongeveer een half jaar na de start van het onderzoek onder 40.000 mensen – voorjaar 2021 – hoopt het UMC Utrecht de resultaten van de studie in handen te hebben.

Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts, voordat je dat zelf in de gaten hebt. Kuchen en benauwdheid hebben direct effect op de ademhaling. Een bepaalde combinatie van deze factoren kan wijzen op Covid-19.

Prof. Dr. Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht.