Proef om te kijken of pleister sommige handelingen van verpleegkundigen kan overnemen, waardoor zij tijd kunnen besparen.

EINDHOVEN – Een pleister die veel meer is dan een lapje verband en elke vijf minuten de hartslag van de patiënt meet en diens ademhaling controleert. Zeg maar een registreerpleister of een meetpleister, in elk geval een ‘slimme plakker’.  

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een onderzoek begonnen naar het gebruik van deze slimme pleisters op de afdeling chirurgische oncologie bij de behandeling van patiënten met kanker. Het ziekenhuis bekijkt of verpleegkundigen hiermee minder tijd kwijt zijn aan dagelijkse, handmatige metingen.

Meetstation

Patiënten van wie de gezondheidstoestand tijdens hun verblijf in het ziekenhuis plotseling verslechtert, zouden door de slimme pleister wellicht eerder kunnen worden opgemerkt. Want de pleister bevat ook een klein meetstation,  waarmee gegevens over de actuele gezondheidstoestand van de zieke, automatisch beveiligd en wel, naar een datasysteem worden gestuurd. Al die functies worden in de komende maanden uitgeprobeerd.

Alle patiënten die opgenomen worden op de chirurgische oncologie krijgen bij binnenkomst een pleister op de borst. De eerste drie maanden worden de gegevens die de pleisters vastleggen vergeleken met data die verpleegkundigen driemaal daags handmatig ophalen bij patiënten. Als blijkt dat de patiëntgegevens overeenkomen, stoppen verpleegkundigen met de handmatige metingen. Ook wordt tijdens het onderzoek gekeken – óók niet onbelangrijk – hoe patiënten de slimme pleister ervaren.

Thuistest

Overigens, de meetpleister wordt eveneens ingezet bij patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan. Zij krijgen na de ingreep de pleister opgeplakt waardoor ze niet een nacht in het ziekenhuis hoeven te blijven. De slimme pleister stuurt elke vijf minuten vanuit huis hun gegevens naar het ziekenhuis. Zo worden patiënten in de thuissituatie continu in de gaten gehouden. Als zich complicaties voordoen, wordt de patiënt gebeld en – indien nodig – alsnog opgenomen in het ziekenhuis.

Deze testpleister meet automatisch diverse belangrijke functies bij een patiënt.  Foto: Catharina Ziekenhuis