Nederlandse Influenza Stichting: Als u morgen een griepvaccin wilt bestellen, kan het zo maar zijn dat de apotheek u ‘nee’ moet verkopen.

AMERSFOORT – De coronacrisis leidt in Nederland tot veel meer vraag naar de griepprik. Volgens de Nederlandse Influenza Stichting (NIS) zal het evenwel niet lukken om op tijd de dreigende schaarste, die zich nu aftekent, aan te vullen.

,,Het probleem is dat ook wereldwijd – door corona – veel meer behoefte bestaat aan een griepvaccin, er is zelfs een tekort van ruim 30 miljoen doses”, zegt (MAX-tv dokter) Ted van Essen, die voorzitter is van de Influenzastichting.

Elk jaar krijgen zo’n 6 miljoen Nederlanders met een leeftijds- en/of gezondheidsrisico een uitnodiging om een griepprik te halen. In de afgelopen jaren maakten steeds minder mensen daar gebruik van, uiteindelijk ongeveer de helft. Onder invloed van corona blijkt de vraag naar het influenzavaccin nu echter buitensporig groot.

Dubbel

Vooral veel ouderen en kwetsbaren willen tegengaan dat ze een dubbel gezondheidsprobleem oplopen. Maar in deze coronatijd willen meer mensen voorkomen dat ze de griep krijgen. Griep tast immers de weerstand aan en met een slechte weerstand is het verloop van corona een stuk ernstiger, zegt Van Essen. Iedereen boven 60 jaar, maar ook mensen met hartproblemen, luchtwegaandoeningen zoals astma en longfibrose, en diabetespatiënten worden via hun huisarts door het RIVM uitgenodigd om – gratis – de inenting te halen.

De sterk toegenomen vraag naar de griepprik was al wel voorzien, weet de voormalige huisarts uit Amersfoort, Ted van Essen. Daarom was er ook al veel meer vaccin besteld en geproduceerd. Het RIVM wist een half miljoen extra vaccindoses te bemachtigen. Maar zelfs dat blijkt nu niet genoeg. ,,Als u morgen een vaccin zou willen bestellen, kan het zo maar zijn dat de apotheek u ‘nee’ moet verkopen”, zei Van Essen bij RTL-Nieuws

Verwarring

In de afgelopen weken riepen niet alleen huisartsen maar ook ziekenhuizen hun patiënten op om zich tijdig te laten inenten tegen de griep. Dit, om mogelijk verwarring met een corona-infectie uit te sluiten. Beide infecties hebben een verkoudheid-achtig beeld van hoesten en koorts. Ofwel: met een griepprik kan een groot aantal mensen worden ‘wegvangen’, die anders griep- of verkoudheidsklachten zouden ontwikkelen die makkelijk verward kunnen worden met een coronabesmetting.

,,Bij onzekerheid zouden ook mensen in het ziekenhuis in isolatie moeten, om uit te sluiten dat ze geen COVID-19 hebben”, zeiden internist Jaap Fogteloo en intensivist Evert de Jonge van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onlangs in het Leidse internetsite Sleutelstad.nl . Om de beoordeling van de klachten te versnellen riepen zij iedereen die ervoor in aanmerking komt op, om een griepprik te halen. ,,Dat helpt voorkomen dat het ziekenhuis overbelast bij een eventuele tweede coronagolf.” DE oproep van de ziekenhuizen heeft landelijk de vraag naar de griepprik enorm opgevoerd.

De jaarlijkse griepprik: voor wie?

De jaarlijkse griepprik is voor mensen met bepaalde medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Het gaat om mensen met:

 • een leeftijd van 60 jaar of ouder;
 • longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
 • hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
 • diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
 • een nieraandoening; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
 • weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
 • een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
 • een verstandelijke handicap die begeleid wonen;
 • een woning in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.
 • Ook als u zwanger bent en u behoort tot één van deze risicogroepen, kunt u de griepprik nemen. De griepprik is veilig voor u en uw ongeboren kind.
 • Bron: Nederlandse Influenza Stichting