GRONINGEN – Twee aangrijpende ervaringsverhalen van twee jonge kinderen die dringend een nieuwe lever nodig hebben, heeft tot een hausse van potentiële leverdonoren geleid. Dat meldt het Universitair Medisch Centrum Groningen, het UMCG.

Volgens het ziekenhuis is het aanbod dermate omvangrijk en divers dat te verwachten is dat de twee jongens binnen afzienbare tijd een geschikte lever kunnen krijgen. Het gaat om de 12-jarige Tyrel Fazliova en de vierjarige Siem van Overveld. De ouders van de beide kinderen kregen veel aandacht van tv-programma’s, hetgeen hier en daar gepaard ging met publiciteit in kranten. Het levertransplantatieteam van het UMCG zegt in een reactie enorm blij te zijn met het grote aantal aanmeldingen van potentiële levende leverdonoren.

Screening

Met de aanmeldingen van donoren die het meest geschikt lijken om als donor bij leven een deel van hun lever af te staan aan een van beide jongetjes, gaat het UMCG een verder screeningstraject in. Dit traject neemt enkele weken in beslag, waarbij onder andere gekeken wordt naar de gezondheidssituatie van de potentiële donoren. Uiteraard is het doel om voor beide jongens de meest geschikte donorlever te selecteren.

Het UMCG zegt nadrukkelijk contact blijven houden met iedereen die zich nu heeft aangemeld als potentiële levende leverdonor. ,,Mogelijk willen zij in de nabije toekomst ook voor andere kinderen doneren die een nieuwe lever nodig hebben.” Er is in Nederland een tekort aan donororganen, waardoor er vaak lange wachtlijsten zijn. Helaas overlijden er ieder jaar weer mensen die op een wachtlijst staan voor wie een donororgaan niet op tijd beschikbaar is. Wellicht dat via altruïstische donoren de pool van levende leverdonoren de komende periode is uit te breiden en daarmee het aantal donororganen is te vergroten.

Altruïstisch

Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling bij levertransplantaties is de transplantatie van deel van een lever van een levende donor. Vaak of vrijwel altijd is dit een donatie binnen het gezin, bijvoorbeeld een vader of moeder die deel van zijn of haar lever afstaat aan een van hun kinderen. In de situatie van deze beide jongens is dat om medische redenen echter niet mogelijk. Daarom deden de wanhopige ouders een oproep aan het publiek om zich te melden als altruïstische of Samaritaanse leverdonor. Nog niet eerder hebben zo veel mensen zich aangemeld om bij leven een deel van hun lever af te staan. Tot nu toe melden zich per jaar slechts enkele altruïstische leverdonoren.

Jaarlijks vinden in het UMC  Groningen 65 levertransplantaties plaats, waarbij in zo’n 20 procent van de gevallen gebruik kan worden gemaakt van een levende donor. Het UMCG is het enige centrum in Nederland dat levertransplantaties bij kinderen uitvoert.