LAATSTE NIEUWS - De Veiligheidsregio Twente wil snel een totale lockdown kunnen afkondigen, om zo beter grip te krijgen op het steeds sneller oplopen van de aantallen coronaslachtoffers. Het nieuws uit de teststraten daar is inmiddels onheilspellend: één op de vijf coronatests is positief. Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo, die de Veiligheidsregio Twente leidt, wil acuut aanzienlijk strengere maatregelen, zoals de tijdelijke sluiting van het onderwijs en het stilleggen van alle sportactiviteiten. De regio kan echter zelfs niets ondernemen, omdat zij afhankelijk is van landelijke richtlijnen. Dat moet veranderen, vindt Gerritsen. Het ook in rap tempo oplopen van de landelijke cijfers leidde vanavond tot de opmerking vanuit het Outbreak Management Team (OMT) dat het 'nog te vroeg is' om de effecten van de onlangs ingevoerde gedeeltelijke lockdown te zien. Een reactie, waarop veel kritiek zal komen...

Een harde lockdown is nodig, want anders wordt het voortmodderen tot Kerstmis en langer…

LEIDERDORP – Het kabinet moet zo snel mogelijk tot een strenge maar korte lockdown voor Nederland besluiten, om het coronavirus effectief te kunnen inperken. De lockdown zou ongeveer drie weken moeten duren, waarna het ‘normale leven’ weer enigszins kan worden opgepakt.

Daartoe pleit het Red Team C19 NL, een zelf-ingestelde groep van twaalf deskundigen, afkomstig uit verschillende disciplines (zoals zorg/verpleging, economie, epidemiologie, antropologie en microbiologie).

Derde virusgolf

Oud-hoofdinspecteur IGZ, Wim  Schellekens, een van de leden van het Red Team, pleit ervoor om het hele land op zeer korte termijn in een stevige lockdown te plaatsen. ,,Een harde lockdown is nodig, want anders wordt het voortmodderen tot Kerstmis en langer”, vat hij namens het team het sombere perspectief samen. ,,Intussen moet alles worden gedaan om tot een herziening in de aanpak van de coronacrisis te komen, teneinde een derde virusgolf tegen te gaan.”

Volgens Schellekens dienen uitsluitend die instellingen tijdens een lockdown open te blijven, die een cruciale rol spelen in het levensonderhoud en de directe levenszorg, zoals supermarkten en apotheken. Alle scholen moeten in de opvatting van het Red Team twee weken dicht. Het Red Team heeft géén officiële status in de corona-advisering van het kabinet, maar voelt zich zeer betrokken bij de coronabestrijding.

Verpleeghuizen

Volgens het Red Team is het inmiddels vijf over 12, gezien de actuele situaties waarin ziekenhuizen in hoog tempo vollopen met Covid-patiënten die IC’s en gewoon verpleegafdelingen bevolken en de reguliere zorg verdrukken. Ook de toestand in verpleeghuizen wordt snel steeds moeilijker.

Schellekens zei vanavond tegen RTL-Nieuws dat de lockdown alleen nut heeft als het testbeleid en het bron- en contactonderzoek op orde worden gebracht. Hij zei te erkennen dat de maatregelen pijn zullen doen, maar het is beter dan langer wachten met strengere maatregelen. ,,Het enige doel van een lockdown is om tijd te kopen waarin controlesystemen kunnen worden opgezet die een zodanig goede grip op het virus verschaffen, dat de samenleving weer – voor zover mogelijk – ongehinderd kan functioneren. Daarmee zeggen we ook: een lockdown zou eigenlijk maar 1 keer gebruikt mogen worden, om daarmee in één klap het virus tot op hanteerbaar niveau terug te dringen en een effectieve bestrijding op te zetten waar burgers en handel zo min mogelijk last van hebben.”

Lees ook: https://www.meerovermedisch.nl/article/corona-de-vloedgolf-is-een-tsunami-geworden/

Willem Schellekens, lid van het Red Team