OMT: Test- en isolatieadviezen vervallen, mondkapjes zijn niet meer nodig

DEN HAAG/BILTHOVEN – Juist op het moment dat het RIVM de laatste beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus intrekt, “omdat het een gewone, alledaagse besmetting is geworden”, neemt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen weer toe. Tot bijna zeshonderd (exact 584).

Dat blijkt uit geactualiseerde meldingen van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het LCPS houdt er rekening mee dat de curve in het aantal patiënten op de Nederlandse verpleegafdelingen verder gaat oplopen, tot mogelijk 800 in de komende weken.

Coronaklim

Deze onverwachte coronaklim doet zich voor in de week dat het precies drie jaar geleden is (op 27 januari) dat Nederland werd geconfronteerd met de eerste coronabesmetting: een 56-jarige man uit Loon op Zand, die als ondernemer in de kledingindustrie, zijn besmetting had opgelopen in Noord-Italië waar toen de bron van de Europese besmettingen lag. Die eerste corona-besmette patiënt werd in isolatie behandeld in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Het ETZ kreeg het daarna fors te verduren met grote aantallen patiënten en medisch en verplegend personeel dat permanent in touw was.

Op het moment van corona-nummer 1 in Nederland waren er wereldwijd bijna 83.000 geregistreerde corona-infecties in 53 landen, en iets meer dan 2800 sterfgevallen. Ruim 33.000 mensen overleefden toen de besmetting.

47.000 sterfgevallen

Al snel na de komst van corona in Nederland steeg ook het aantal overledenen tot ver boven de verwachte sterfte, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag de gevolgen van drie jaar corona op een rij zet. Uiteindelijk zijn in Nederland tot en met oktober 2022 iets meer dan 47.000 mensen (47.076) overleden aan de gevolgen van COVID-19, zoals de ziekte na enige tijd werd genoemd.

Corona is niet langer een pandemie, het virus verkeert in een endemische fase. Dat wil zeggen dat corona niet langer een uitzonderlijk virus is, maar een dat voortaan in het rijtje van ‘gewone’ luchtweginfecties thuishoort en waarmee we als samenleving zullen moeten leren leven. Dat betekent ook dat voor het Sars-Coronavirus dezelfde algemene maatregelen gaan gelden als voor andere luchtwegvirussen.

Outbreak Management Team

Dat Corona nu is opgenomen in de ‘gemeenschap van virussen’ heeft een aantal gevolgen, die het Outbreak Management Team (OMT) in de 146e coronavergadering op een rijtje heeft gezet. Hier enkele van de vervallen maatregelen:

  • Test- en isolatieadviezen voor het algemeen publiek kunnen vervallen in de huidige epidemiologische fase. Uiteraard kunnen mensen zelf besluiten een zelftest te doen. In specifieke situaties, zoals bij ernstig ziek zijn of bij een zeer hoog risico op een ernstig beloop, zal op indicatie van een arts in lijn met vigerende professionele richtlijnen een (PCR)test worden afgenomen voor diagnostiek en behandeling. Het verstrekken van zelftesten in het onderwijs en aan andere groepen, om het gebruik van zelftesten te bevorderen, kan vervallen.
  • Met het vervallen van het test- en isolatieadvies voor het algemeen publiek zullen mensen met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19 ook niet meer door de GGD getest worden. Deze risicogroep kan natuurlijk, indien gewenst, een zelftest uitvoeren. Daarnaast zal een behandelaar een patiënt uit de risicogroep testen indien dit meerwaarde heeft voor het behandelbeleid van een patiënt. Deze adviezen zijn opgenomen in professionele richtlijnen. Het verstrekken van zelftesten aan de groep medisch kwetsbaren is daarmee niet meer noodzakelijk.
  • Personen die in contact komen met mensen met een verhoogde kans op een ernstig beloop van een virale luchtweginfectie wordt geadviseerd om bij luchtwegklachten contacten met deze groep te vermijden of indien dat niet mogelijk is (bijv. mantelzorgers) een mondneusmasker te dragen. Het kan daarom overwogen worden om nog mondneusmaskers aan de groep van medisch kwetsbaren te blijven verstrekken.
  • Voor zorgmedewerkers (in alle sectoren) geldt geen specifiek testadvies meer. Zorgmedewerkers werken met mondneusmasker bij luchtwegklachten en houden strikte hygiëne aan. Zorgmedewerkers kan wel gevraagd worden zich te testen in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een uitbraak. Ze volgen hierin het beleid van de instelling of bedrijfsarts.