Mensen met zwaarlijvigheid hebben eerder last van kortademigheid, waardoor een verhoogde noodzaak tot beademing kan ontstaan.

NIJMEGEN/VICTORIA (Australië) –  COVID-19-patiënten met overgewicht of ziekelijke zwaarlijvigheid (obesitas) lopen vaker een ernstiger infectie op dan patiënten met een gezond gewicht. Ook hebben zij vaker zuurstof en invasieve mechanische beademing nodig tijdens een opname vanwege hun coronabesmetting. Maar, de kans op overlijden verschilt niet.

Deze conclusies, waarvoor ruim 7000 patiënten zijn onderzocht, blijken uit internationaal onderzoek in elf landen. Een verklaring hiervoor is dat overgewicht en obesitas gekenmerkt worden door chronische ontsteking, wat wellicht kan leiden tot een verhoogde vatbaarheid voor virussen. Dit is ook het geval bij het griepvirus. Ook hebben mensen met zwaarlijvigheid eerder last van kortademigheid, waardoor er een verhoogde noodzaak tot beademing kan ontstaan.

Australië

De studie, onder leiding van Australische onderzoekers, onderzocht ruim 7000 patiënten uit elf verschillende landen die in het ziekenhuis werden opgenomen. Van deze groep had ruim een derde (34,8 procent) overgewicht en bijna een derde (30,8 procent) obesitas. COVID-19-patiënten met obesitas hadden vaker zuurstof nodig en hadden 73 procent meer kans om invasieve mechanische beademing nodig te hebben. Opvallend genoeg werd er bij deze groepen patiënten niet meer sterfte geconstateerd dan bij patiënten met een gezond gewicht. De internationale resultaten zijn nu gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Diabetes Care.

BMI

Immunoloog Siroon Bekkering van het Radboudumc, hoofdonderzoeker van het Nederlandse deel, legt uit dat nog niet eerder zoveel verschillende gegevens over zwaarlijvigheid gecombineerd zijn in één groot onderzoek. ,,Uit verschillende nationale en internationale observaties bleek al wel de belangrijke rol van overgewicht en obesitas bij een ernstiger COVID-19-verloop. Het nieuwe dat in deze studie is gedaan, is het samenvoegen van heel veel data uit een flink aantal landen, waardoor het echt is gelukt om conclusies te trekken. Bovendien is hier niet alleen naar IC-patiënten gekeken, maar naar alle mensen met corona die werden opgenomen in het ziekenhuis. Onafhankelijk van andere risicofactoren zien we nu dat een te hoog BMI daadwerkelijk kan leiden tot een ernstiger verloop bij een corona-infectie.”