4,3 miljoen Nederlanders willen geen orgaandonor zijn, 4,8 miljoen wel…

VOORBURG – Ruim 10,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder (driekwart van de bevolking) hebben hun keuze ingevuld in het Donorregister over het al dan niet beschikbaar zijn voor orgaandonatie. Dat blijkt uit nieuwe gegevens, per 1 juli 2021, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opvallend is het hoge aantal afwijzers, dat onder geen beding orgaandonor wil zijn: 4,3 miljoen Nederlanders. Vergeleken met begin 2020, toen 2,3 miljoen mensen tegen waren, is dat een stijging van 2 miljoen ‘nee-stemmen’. Daartegenover staat een iets grotere groep die wél bereid is tot het afstaan van organen en weefsels: 4,8 miljoen. Hun aantal nam met 1 miljoen toe.

Moeilijk

Het resterende deel, zo’n anderhalf miljoen invullers van het Donorregister, laat de moeilijke keuze voor het wel of niet beschikbaar zijn als orgaan- en/of weefseldonor aan de nabestaanden over.

Het CBS en het Donorregister hebben sinds de Donorwet (van kracht sinds 1 juli 2020) de ontwikkelingen in keuze om al dan niet donor te zijn, gevolgd. In de nieuwe Donorwet is geregeld dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij zelf geen keuze vastleggen, in het Donorregister worden opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. In de oude Donorwet moest expliciet een keuze worden gemaakt. Op 1 juli 2021 hadden 3,3 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder geen eigen keuze ingevuld. Zij stonden daarom met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister.

Jongeren, ouderen

Vooral jongeren hebben nog geen keuze gemaakt. Ongeveer 41 procent van de 18- tot 20-jarigen had op 1 juli 2021 nog geen keuze gemaakt en stond geregistreerd in het Donorregister met geen bezwaar tegen orgaandonatie. Van de 50-plussers was dat 17 procent. Mensen van 20 tot 70 jaar gaven vaker toestemming voor orgaandonatie dan geen toestemming. 80-plussers gaven twee keer zo vaak geen toestemming als wel toestemming (51 procent tegen 25 procent).

In acht gemeenten – Oirschot, Goirle, Beek, Voerendaal, Stein, Sint-Michielsgestel, Gulpen-Wittem en Nuenen, Gerwen – lag volgens CBS de donatiebereidheid het hoogst; daar had 81 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Het laagste aandeel volwassenen dat een eigen keuze heeft ingevuld in het Donorregister was op Vlieland (64 procent), op Urk (65 procent) en in Amsterdam (67 procent).