Het inenten van zorgmedewerkers tegen corona begint toch eerder. Dat bevestigt de GGD. Vanaf 15 januari kan personeel uit de zorg in alle 25 aangewezen regio's een coronaprik halen. Vanaf maandagmorgen 4 januari kan daartoe individueel een telefonische afspraak bij de GGD worden gemaakt via het landelijke afsprakennummer 0800-1202 (7 dagen in de week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Houd u burgerservicenummer bij de hand. Zo'n 2.000 GGD-medewerkers zitten vanaf morgenochtend 08:00 uur klaar om alle afspraken in te plannen. Er wordt een grote drukte verwacht. De eerste vaccinatiedag is 8 januari (in de regio's Hart voor Brabant, Rotterdam en Utrecht), op 11 januari volgen Amsterdam, Drenthe en Haaglanden. En daarna vanaf 15 januari alle andere regio's.

Artsentijdschrift Medisch Contact: ‘Vijf procent van de huisartsen wil géén coronaprik, ruim 90 procent is wél voorstander van inenting’

UTRECHT – Ook de Nederlandse huisartsen krijgen voorrang in de eerste vaccinatieronde. Na ‘intensief’ overleg in het Nieuwjaarsweekeinde is het de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV gelukt die toezegging los te krijgen bij het ministerie van Volksgezondheid.

Veel huisartsen toonden zich in de afgelopen dagen verbaasd dat zij, als zorgprofessionals in de (dikwijls) acute zorg, ontbraken in de vaccinatievoorrang. Ze zijn toegevoegd aan de groep zorgverleners uit de verpleeghuissector, de gehandicaptenzorg en de ziekenhuizen. Het gaat om ongeveer 12.000 huisartsen die nu op korte termijn een corona-injectie krijgen om zichzelf en hun patiënten te beschermen in het contact. Uitgezonderd zijn zwangere huisartsen en artsen die geen directe contacten met patiënten onderhouden.

Onmisbare schakel

Minister De Jonge zal morgen nadere mededelingen doen over de precieze uitwerking van de nu gemaakte afspraken. Volgens de huisartsenvereniging LHV heeft het ministerie van VWS in de gesprekken ,,bevestigd dat huisartsen een onmisbare schakel in de zorgketen vormen”, én dat zij een belangrijke rol in het vaccinatieproces spelen. Daarom was eerder al bepaald dat huisartsen een hoge prioriteit hebben in de volgorde van vaccineren.

Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV zegt in een verklaring op de site van de huisartsenvereniging: ,,We hebben vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met VWS: iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg maakt onderdeel uit van de keten van acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden.”

Moderna-vaccin

Volgens de LHV was al eerder met het ministerie afgesproken dat alle huisartsen en hun medewerkers die patiënten gaan vaccineren, vóórdat ze starten met vaccineren zelf ook de mogelijkheid krijgen om gevaccineerd te worden. ,,Dat gebeurt dan met het Moderna-vaccin. Dit vaccin wordt nog deze maand verwacht. In het bestuurlijk overleg van vandaag (3 januari) hebben het ministerie van VWS en de LHV aanvullend afgesproken dat, mocht het vaccin van Moderna onverhoopt niet in januari beschikbaar komen, er een andere oplossing wordt gezocht voor snelle vaccinatie van huisartsen werkzaam in de 24-uurs huisartsenspoedzorg. Of deze alternatieve oplossing nodig is, wordt op 15 januari nader beoordeeld.”

Volgens het artsentijdschrift Medisch Contact wil ruim 90 procent van de Nederlandse huisartsen zich inenten met een Covid-19-vaccin. Dat blijkt uit een enquête van HuisartsVandaag onder Nederlandse huisartsen. ‘Slechts 5 procent van de huisdokters zegt eenduidig nee tegen een vaccin voor zichzelf’. Deze huisartsen zeggen, volgens het tijdschrift, een natuurlijke afweer te willen opbouwen en niet in een risicogroep te vallen. ‘Ook speelt twijfel aan effectiviteit en veiligheid een rol. Een deel van de huisartsen die al besmet zijn geweest met het virus, zegt ook af te zien van vaccinatie; dat gaat om 3 procent van de geënquêteerde huisartsen. In België zou een derde van de huisdokters dergelijke bezwaren hebben.