Vervijfvoudiging van sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen

DEN HAAG – Het coronavirus grijpt genadeloos om zich heen in honderden Nederlandse verpleeghuizen. ,,De kwetsbaren van de kwetsbaarsten zijn het kwetsbaarst…”

Misschien niet ‘het mooiste Nederlands’, zo zei vandaag Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter-bestuurder van de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso, over haar eigen uitspraak. ,,Maar het geeft wel aan wat er aan de hand is.” Er is sprake van een vervijfvoudiging van het aantal overledenen in deze zorginstellingen, stelde zij. In de afgelopen veertien dagen, gerekend tot aan deze week 14 april, zijn 629 bewoners overleden in een van de 900 verpleeghuizen waar het coronavirus nu is vastgesteld.

Ontluisterend

Dit ontluisterende beeld schetste Nieuwenhuizen vandaag tijdens de inmiddels wekelijkse ‘technische briefing’ door deskundigen van leden van de Tweede Kamer, die aansluitend vergaderde over de stand van zaken in de coronacrisis.

Tweede Kamer/NOS Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter-bestuurder van Verenso (beroepsvereniging specialisten ouderengeneeskunde)

De stille ramp in de verpleeghuizen ontpopt zich steeds nadrukkelijker tot een noodschreeuw om spoedhulp. Een van de oorzaken waardoor het zo uit de hand heeft kunnen lopen in deze hoek van de zorg voor ouderen is de  opmerkingsgave van sommige bewoners. Velen van hen, zo vertelde Nieuwenhuizen, zijn dementerend waardoor zij zelf niet kunnen aangeven dat zij zich beroerd of ziek voelen. ,,Het herkennen van ziekten bij deze heel kwetsbare groep is ook erg ingewikkeld. Zij zullen zelf ook niet zeggen ‘Ik heb keelpijn, ik heb hoofdpijn, of ik voel me koortsig’, dat maakt het lastig het virus te herkennen. Bovendien moet je bij dit virus snel handelen.”

Hygiëne

Tevens is het lastig om met dergelijke bewoners van verpleeghuizen afstandsregels en hygiënemaatregelen af te spreken, zei prof. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM tijdens de hoorzitting.

Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek meldde juist vandaag de ‘hogere sterfte dan gemiddeld voor deze periode’ onder bewoners van institutionele huishoudens, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten. Hier was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, terwijl de sterfte van mensen in particuliere huishoudens 1,5 keer hoger was. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Foto: Pixabay