IC-afdelingshoofden: Het beoogde aantal IC-bedden van 1350 achten wij niet haalbaar.

AMSTERDAM – ,,Het aantal corona-besmettingen moet omlaag. Het water staat aan de lippen…”

Met deze woorden die niets aan duidelijkheid te wensen laten, hebben de IC-afdelingshoofden van alle acht universitaire medische centra ‘iedereen in Nederland’ opgeroepen het uiterste te doen om het aantal corona-infecties naar omlaag te brengen.

Het is een absolute noodkreet die de IC-chefs vandaag openlijk slaken in een gezamenlijke verklaring, via Twitter. De waarschuwing komt juist op het moment dat het RIVM het hoogste aantal nieuwe dag-infecties sinds medio juli van dit jaar meldt: 8.219. Ook het aantal ziekenhuisopnamen door corona is de laatste 24 uur toegenomen van 1.042 naar 1.122.

IC-vraag

Volgens hen zal de vraag naar Intensive Care-capaciteit de komende weken groot – dan wel te groot – worden. Met alle gevolgen van dien. ,,Wij vrezen dat we onze verantwoordelijkheid niet meer kunnen waarmaken,” stelt de groep artsen. Dat betekent volgens hen dat niet iedereen meer de juiste IC-zorg zal kunnen krijgen, ook als de omstandigheden van patiënten zorgwekkend of zelfs kritiek zijn.

Lees ook: https://www.meerovermedisch.nl/article/inhaalzorg-komt-nu-opnieuw-in-de-knel/

Daarmee suggereren de IC-hoofden dat de huidige vierde coronagolf onnodig  mensenlevens zal gaan kosten die in gunstiger IC-omstandigheden wellicht te redden waren geweest. ,,Het beoogde aantal IC-bedden van 1350 achten wij  niet haalbaar.” En niet alleen onder COVID-patiënten: ,,Met de te verwachten 700 COVID-patiënten op de IC zijn er daarnaast te weinig IC-bedden over voor niet-COVID-zorg, zoals bijvoorbeeld hartoperaties, kankeroperaties of ongevallen.” Ook deze patiëntengroepen zullen ernstige tekortkomingen aan zorg ondervinden, vrezen de intensivisten.

Halt

Zij verzoeken het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer, maar ook de Nederlandse bevolking als geheel ,,alles te doen wat in het vermogen ligt” om de opnieuw aanzwellende corona-infecties een halt toe te roepen.

Beeld: Pixabay