LAATSTE NIEUWS - De stijgende lijn van het aantal coronabesmettingen in Nederland zet zich voort. Weliswaar is het geregistreerde aantal van vandaag (maandag 7-9: 797) lager dan gisteren (zondag 6-9: 925), maar toch is de algehele trend slechter dan een week geleden: toen gemiddeld 514 per dag). En dat is slecht nieuws dat het corona-dashboard (rijksoverheid.nl) vandaag toont. Een verklaring lijkt dat mensen zich steeds slechter houden aan de coronaregels die het kabinet al vele maanden adviseert. 'Eén zo’n regel is: bij klachten, blijf thuis', analyseert Trouw. 'Dat doet bijna niemand. 90 procent doet boodschappen als hij of zij zich niet helemaal lekker voelt. 64 procent gaat nog naar familie of vrienden, 43 procent gaat nog naar het werk en 41 procent stapt een café of restaurant binnen. Dat gedrag is terug te zien in het oplopend aantal besmettingen.'

Nieuwe stijging houdt geen gelijke tred met sterke toename van ziekenhuisopnamen en sterfgevallen

BILTHOVEN – Nederland lijkt terug bij af. Tot zondagmorgen 10:00 uur werden er in één etmaal 925 positieve corona-testuitslagen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is de hoogste dag-toename sinds 19 april, toen de coronacrisis in Nederland aan het pieken was en het aantal vastgestelde besmettingen boven de duizend uitsteeg (1.066).

Toch is er nu niet de ontzetting van toen, ook al betekent het aantal nieuwe infecties met het SARS-CoV2-virus van zaterdag 5-9 op zondag 6-9 bijna een verdubbeling van de ‘dagstanden’ van de week ervoor. Toen ging het om zo’n 510 infecties per dag. Geen paniek nu, wel zorgen, maar misschien nog meer: verbazing.

Analyse

Hoe dit komt, wat hiervan de oorzaak is, is vooralsnog onduidelijk. Of het te maken heeft met de hausse aan uitgevoerde tests, wordt nader bekeken door het RIVM. Komende dinsdag komt daarover mogelijk de analyse naar buiten. Vast staat al wel dat de nieuwe stijging van nu geen gelijke tred houdt met een sterke toename van ziekenhuisopnamen en sterfgevallen, zoals dat in de derde week van april wèl gebeurde. Bovendien is nu het zogenoemde reproductiegetal licht onder de 1 (0,99). Het aantal mensen dat ‘infectieus’ zou zijn voor anderen wordt geschat op 29.500.

  • Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het aantal besmettingen. Bij een getal hoger dan 1 stijgt het aantal besmettingen. Bron RIVM

De GGD’s meldden vandaag vijf nieuwe ziekenhuisopnamen en twee sterfgevallen. Een week geleden ging dat nog om acht opnamen en drie doden per dag. De grote steden (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) geven de meeste nieuwe infecties door.  Zaterdag telden de ziekenhuizen 138 coronapatiënten, van wie 33 waren opgenomen op afdelingen voor intensieve zorg (IC). In de verpleeghuizen worden op dit moment per dag tien coronabesmettingen vastgesteld.

VGN: De zorgcontinuïteit in de gehandicaptenzorg staat zwaar onder druk

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft alarm geslagen over de coronatoestand in talloze zorginstellingen voor gehandicapten. Dat stelt de organisatie in een brief aan minister Hugo de Jonge (VWS). De ernstige zorgen betreffen in het bijzonder het tekort aan testcapaciteit voor het coronavirus.

,,De doorlooptijd van de testen voor zorgmedewerkers neemt geregeld 4 tot 5 dagen in beslag. De zorgcontinuïteit in de gehandicaptenzorg staat hierdoor zwaar onder druk”, stelt VGN-voorzitter Boris van der Ham, oud-Tweede Kamerlid van D66.

Brandbrief

In de brandbrief analyseert Van der Ham de problemen aldus: ,,Het lukt veel zorgorganisaties nog net om met kunst- en vliegwerk de bezetting rond te krijgen. En dat terwijl het verkoudheid/griepseizoen nog moet beginnen. Op basis van de huidige signalen hebben wij nog geen vertrouwen dat de testcapaciteit voor zorgmedewerkers gewaarborgd is. Als er nu geen aanvullende maatregelen worden genomen dan wordt het probleem binnenkort onbeheersbaar. De nieuwe maatregel (dat bij een besmetting in een verpleeghuis alle medewerkers en bewoners wekelijks preventief worden getest op het coronavirus) zal het tekort aan testcapaciteit nog fors verhogen.”

Blijven oplossingen uit, dan heeft dat verregaande consequenties, stelt Van der Ham: ,,Als niet gegarandeerd kan worden dat zorgmedewerkers binnen 48 uur na aanmelding de uitslag van de test ontvangen, komen organisaties nu al voor de afweging te om of de noodzakelijke zorg niet te verlenen of om medewerkers met lichte klachten,die wachten op de testuitslag, tóch in te zetten.”

Richtlijnen

De VGN stelt met nadruk dat de inzet is om de richtlijnen te volgen. ,,Maar dat moet dan wel mogelijk zijn. Veel gehandicapten-zorgorganisaties zijn aangewezen op de publieke testfaciliteiten. Daarom dringen wij er opnieuw op aan zorgmedewerkers voorrang te geven bij de afhandeling van de coronatesten en de huidige procedures en systemen hierop aan te passen. Zodat gewaarborgd is dat de testuitslag binnen 48 uur na de aanvraag bekend is.”