RIVM: De bevolking wordt elk jaar een beetje kwetsbaarder voor een ernstig ziektebeloop na infectie met SARS-CoV-2, of een nieuw vergelijkbaar virus dat zich kan aandienen…

BILTHOVEN – De coronacrisis heeft een verregaand ongunstige invloed op de leefstijl en het gedrag van de inwoners van Nederland. ‘We’ zijn weer meer gaan roken, duidelijk minder gaan bewegen, hebben dus meer overgewicht en zijn dezelfde hoeveelheid alcohol blijven nuttigen.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. Daarin beschrijft het instituut elke vier jaar ontwikkelingen rond de volksgezondheid in Nederland.

Gewicht

Bijna 30 procent van de mensen is in lichaamsgewicht aangekomen, maar ook is 16 procent juist gewicht kwijtgeraakt. Per saldo is er dus sprake van een gewichtstoename. Bovendien is een kwart van de rokers meer gaan roken, en tien tot 15 procent juist minder.

Dit alles blijkt uit schriftelijk onderzoek, via vragenlijsten door RIVM, GGD (gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdiensten) en de GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

Die toename in individuele kilo’s is onder meer het gevolg van corona-bestrijdende maatregelen, zoals meer thuiswerken en sport beperkende maatregelen. En door thuis blijven (en verveling) ook meer ‘gesnack’…

Bewegen

Onmiddellijk na de afkondiging van de coronamaatregelen, nog tijdens de eerste pandemische virusgolf dit voorjaar, gaf 53 procent van de schriftelijk ondervraagde Nederlanders al aan minder te sporten en bewegen, terwijl 13 procent ‘de nieuwe werkelijkheid’ aangreep om juist méér te bewegen.

De coronacrisis heeft volgens de onderzoekers veel invloed op onze mentale gezondheid. ,,Er is angst voor de ziekte, vooral bij ouderen, en mensen met een slechte gezondheid. Mensen met een chronische ziekte, zoals vormen van kanker, hart- of longproblemen en diabetes, zijn bevreesd dat ook zij uiteindelijk toch het virus oplopen – met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid of voortbestaan.

Stress

De onderzoekers zeggen ook dat jonge mensen vooral stress voelen. ,,Toch ervaart een deel van de mensen ook positieve effecten, zoals meer rust. De druk op de mentale gezondheid kan vergroten door de verwachte economische terugval.”

Volgens RIVM neemt de kwetsbaarheid van de Nederlandse bevolking voor nieuwe virusuitbraken toe, niet alleen door de toenemende vergrijzing, maar ook door door het groeiende aantal mensen met chronische aandoeningen. Bovendien hebben steeds meer mensen overgewicht. Als gevolg hiervan wordt de bevolking elk jaar een beetje kwetsbaarder voor ernstig ziektebeloop na infectie met SARS-CoV-2, of een nieuw vergelijkbaar virus dat zich kan aandienen.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenningen/RIVM