UPDATE (23:00 uur) - De oppositie in de Tweede Kamer zegt begrip te hebben voor de 'pijnlijke maatregelen' die het kabinet heeft afgekondigd om het coronavirus een halt toe te roepen. Maar dat het zo ver moest komen, is volgens sommige partijen mede te wijten aan het lakse handelen van het kabinet. GroenLinks-voorman Jesse Klaver: 'Het voelt zuur dat we hier zijn aanbeland. Dat heeft alles te maken met de laissez-faire houding van het kabinet, falend testbeleid en gebrek aan centrale regie.' Lilian Marijnissen (SP) zei: 'Het kabinet is op volle snelheid tegen de eigen besluiteloosheid gebotst. Rutte's aanpak heeft gefaald'.

Premier Rutte: Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het er op aankomt.

DEN HAAG – Het kabinet Rutte plaatst Nederland vanaf morgen in een gedeeltelijke lockdown. Deze zware maatregel geldt voor een periode van zeker vier weken. Premier Rutte zei dat over twee weken (27 oktober) het effect van dit nieuwe pakket maatregelen zal worden geëvalueerd.

,,Blijkt dat niet voldoende, dalen de besmettingscijfers niet of onvoldoende, dan zal tot een volledige lockdown worden besloten”, zeiden Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge tijdens de zoveelste corona-persconferentie, die als cruciaal werd gezien voor het verdere verloop van de epidemie in dit land.

Zeer ernstig

De coronacrisis in Nederland bevindt zich op dit moment nagenoeg op het allerhoogste niveau van alarm. Met één been staan wij al in de fase ‘zeer ernstig’. Maar premier Rutte zei te verwachten ,,dat als iedereen zich de komende weken aan de nieuwe maatregelen houdt”, en hij deed opnieuw een zeer dringend beroep op álle Nederlanders om dat ook te doen, ,,we dan weer redelijk snel naar een normaler leven kunnen terugkeren”. Ook zei hij: ,,De feiten liegen niet. We moeten strenger zijn voor onszelf en strenger zijn op ons eigen gedrag.”

Hugo de Jonge: De snelste manier om van de maatregelen af te komen, is je eraan te houden.

Zorgminister Hugo de Jonge, geflankeerd door een gebarentolk: ‘ We kunnen niet blijven dweilen als we zelf de kraan open laten staan.’

Hugo de Jonge: ,,Als het effect echter niet goed genoeg is, dan is een totale lockdown onvermijdelijk: helemaal geen bijeenkomsten meer, helemaal thuis blijven! Maar dat zou niet nodig moeten zijn, we hebben het zelf in de hand. En ik begrijp dat maatregelen als deze discussie oproepen: voor de een zijn ze niet streng genoeg, voor de ander misschien te rigoureus… Maar discussiërend over de maatregelen krijgen we het virus er niet onder. Het virus is niet vatbaar voor discussie. En de snelste manier om van de maatregelen af te komen, is je eraan te houden. En uiteindelijk hebben we het zelf in de hand: of we onze vrijheden kunnen herwinnen, of dat we ze verder moeten inleveren.”

Rutte zei met klem: ,,Het is aan ons. Het is aan ons allemaal. Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het er op aankomt. En dat is nú!”

Mondkapjesplicht

De maatregelen die vanaf morgen, woensdag 14 oktober 22:00 uur gaan gelden, zijn onder andere: de horeca en coffeeshops gaan opnieuw dicht, terrassen worden gesloten; ’s avonds na 20:00 uur is het verboden om alcohol te (ver)kopen of te consumeren in de openbare ruimten; binnen en buiten mogen maximaal vier mensen bijeen zijn. Huishoudens mogen op één dag drie mensen ontvangen. De groepsgrootte voor binnenruimten wordt 30 personen, zonder uitzonderingen.

Over de mondkapjes zei Rutte: ,,We willen de slepende discussie voor eens en altijd beslechten. We moeten dat wel juridisch goed regelen, en dat gaan we ook zo snel mogelijk doen. Maar als dat klaar is, dan wordt een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar die zich verplaatst in een publieke binnenruimte. Dus bijvoorbeeld als je in een winkel bent, het theater inloopt of een museum bezoekt. En we breiden die mondkapjesplicht uit tot het hele onderwijs, vanaf het voortgezet onderwijs.  Tussen de lessen/colleges door, of als je rond loopt in de bibliotheek of de kantine, zijn mondkapjes straks verplicht. Ook in het mbo en hoger onderwijs. En vanaf nu geldt al een dringend advies, in afwachting van dat juridisch vastleggen.”

Die eenzaamheid, de psychische druk die veel mensen voelen, de oplopende spanningen in veel gezinnen… Ook dát zijn de ontwrichtende gevolgen van corona.

Rutte begon zijn inleiding met enkele persoonlijke opmerkingen: ,,Ik denk dat veel mensen de laatste weken dezelfde type ervaringen hebben gehad als ikzelf. Hoe het coronavirus plotseling heel dichtbij kan komen, en je ineens denkt: hier hebben we het dus over. Verhalen van mensen in de vriendenkring die heel ziek zijn van corona. Andere mensen in je omgeving die bang zijn voor het telefoontje dat hun hartoperatie of kankeroperatie moet worden uitgesteld.”

Ontwrichtend

Rutte memoreerde uitspraken van Ernst Kuipers (voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg), gisteren in een tv-talkshow, dat de ziekenhuizen eind november driekwart van alle ziekenhuisopnamen zullen moeten afzeggen als de besmettingscijfers in het huidige tempo blijven groeien. ,,Dat betekent”, aldus Rutte, dat van iedere vier patiënten er drie niet opgenomen kunnen worden. Dan heb ik het dus ook over mogelijk levensbedreigende ziekten. Over hartaandoeningen, nier- en levertransplantaties en kanker. Al die uitgestelde zorg leidt tot enorm veel gezondheidsschade, leidt ook tot enorm veel persoonlijk leed. Die les hebben we dit voorjaar geleerd. En wat we ook hebben gezien is hoe mensen met andere klachten dan corona de huisarts gingen mijden. Hoe de zorg thuis onder druk is komen te staan. En hoe mensen met een kwetsbare gezondheid uit angst soms bijna de deur niet meer uitkwamen. Die eenzaamheid, de psychische druk die veel mensen voelen, de oplopende spanningen in veel gezinnen… ook dat zijn de ontwrichtende gevolgen van corona.”

Frustratie

De Jonge riep op om in deze moeilijke tijd oog te houden voor elkaar. ,,De fase waar we nu staan is frustrerend. Voor iedereen. Maar wat echt niet kan is dat we die frustratie afreageren op de mensen die voor ons in de frontlinie staan: in de zorg – als een afspraak verplaatst moet worden -, bij de GGD – als je moet wachten -, maar ook in het openbaar vervoer en de winkel als je er vriendelijk aan wordt herinnerd een mondkap je te dragen. Hoe lastig het ook is: al die mensen die elke dag voor ons op pad gaan verdienen ons respect en onze steun. We moeten het echt nog een poos volhouden. Om onze mensen in de zorg te ontzien en onze kwetsbare mensen zo goed als mogelijk te beschermen. Want de huidige besmettingsgraad betekent dat zij extra kwetsbaar zijn. Niet alleen door het virus, maar ook door het verlies van veel dat de dag kleur geeft. We hebben daarom het evenwicht te bewaren wat medisch en wat menselijk noodzakelijk is. Dus moet de dagbesteding voor mensen met een beperking, zij het aangepast, zoveel mogelijk door blijven gaan.”

Dat geldt ook voor zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, aldus De Jonge. ,,Die hoeven niet helemaal dicht voor bezoek. Soms moet het bezoek worden beperkt, maar het moet wel mogelijk blijven. Juist in die laatste fase van het leven hebben mensen de warmte nodig van degenen die ze liefhebben. En andersom geldt hetzelfde…”

Dagbesteding voor mensen met een beperking moet, zij het aangepast, zoveel mogelijk blijven doorgaan. Ook moet bezoek in verpleeghuizen mogelijk blijven…

Tekst leest door onder foto

Markt Rutte (met gebarentolk die zijn woorden uitbeeldt): ‘De hamer waarmee we het virus moeten plat slaan, moet groot genoeg zijn om dat nu ook echt te bereiken.’ 

De maatregelen van het kabinet

Hier vindt u de routekaart: www.rijksoverheid.nl/routekaart

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken