UPDATE - Het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech, ontwikkelaar en producent van het eerste coronavaccin, stellen dat er 'geen bewijs' is dat er voldoende bescherming blijft ook al zou een tweede noodzakelijke injectie later worden gegeven. De coronabescherming werkt pas als de tweede spuit is gezet, drie weken na de eerste inenting. Onder meer Denemarken, Groot-Brittannië en ook Duitsland overwegen dit, om meer mensen alvast de eerste injectie te kunnen geven. Maar deze landen nemen hiermee een groot risico, stellen de vaccinmakers. Het Europees Geneesmiddelenagentschap meent evenwel dat er hooguit zes weken mogen verstrijken tussen de eerste en de tweede coronaprik. Overigens is de goedkeuring van het (tweede) coronavaccin van Moderna enkele dagen uitgesteld. De reden van de vertraging is onduidelijk.

Minister maakt knieval: Ik had de GGD’en kunnen vragen de systemen eerder in gereedheid te brengen…

DEN HAAG – ‘Coronaminister’ Hugo de Jonge geeft nu toe dat Nederland eerder had kunnen starten met het vaccineren tegen het coronavirus. De minister gaat hiermee diep door het stof, na de kritiek die ook vanuit de Tweede Kamer op hem neerdaalde dat ‘Nederland achter de feiten aanloopt’ en ‘als laatste van de EU-lidstaten met inenten begint’.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt De Jonge dat dit te maken had met eerder beschikbaar komen van het BioNTech/Pfizer-vaccin, waarmee deze week de eerste vaccinaties beginnen. Aanvankelijk zou de entstof van AstraZeneca als eerste op de markt komen. Maar in november vroeg Pfizer al goedkeuring aan met het oog op markttoelating.

Nagelaten

De Jonge zegt te hebben nagelaten om de GGD’s te vragen zich op het Pfizer-vaccin voor te bereiden, in het geval dit vaccin eerder beschikbaar zou komen. De entstof van Pfizer heeft meer logistieke voorbereidingen nodig, onder meer omdat het flink gekoeld dient te blijven bij een temperatuur van min-80 graden.

Letterlijk schrijft De Jonge: ,,Ik kan nu vaststellen dat we onvoldoende wendbaar zijn gebleken om de veranderingen die zich voordeden snel genoeg te kunnen accommoderen.Dit had wellicht anders gekund en gemoeten. Ik had de GGD’en kunnen vragen de systemen eerder in gereedheid te brengen voor de eventualiteit dat wij toch al eerder een beroep op hun zouden moeten doen, vanwege hun kennis en expertise met grootschaligheid van vaccinatiecampagnes.”

Wantrouwen

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een debat over de vaccinatiestrategie plaats. Het parlement is vervroegd terug van reces, vanwege de start van de coronavaccinaties in Nederland en het vaccinatiebeleid. De verwachting is dat minister De Jonge er zwaar van langs krijgt en dat hij wordt geconfronteerd met een voorstel om hem met een motie van wantrouwen af te serveren. De bewindsman wilde met zijn brief alle kritiek vóór zijn. Dat nu lijkt mislukt, hij krijgt vandaag de volle laag over zich heen. De kritiek, ook vanuit het land, is niet mals. Hem wordt onbetrouwbaarheid en amateurisme verweten. Tegenstanders van vaccinatie, dan wel critici van het kabinetsbeleid in dezen, zien zich door de besluiteloosheid van De Jonge gesterkt in hun overtuiging.

Fragment uit de brief van Hugo de Jonge.