Al voorafgaand aan de persconferentie van vandaag aangekondigd: *KNVB schrapt alle duels in het betaald voetbal. *De Dutch Grand Prix op 3 mei aanstaande in Zandvoort is onzeker geworden. Op Zandvoort worden er 300.000 verwacht. De organisatie houdt het coronavirus in de gaten. *Ook Marathon Rotterdam wordt uitgesteld.

Premier Rutte: Nederland is nu een patiënt, en je kijkt voortdurend of dat wat je hem geeft ook helpt…

Foto: Pixabay

DEN HAAG – Nederland gaat met onmiddellijke ingang grotendeels op slot. Iedereen in Nederland dient zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken, als dat enigszins mogelijk is. Dat zei vanmiddag tijdens een persconferentie in Den Haag de minister van Medisch zorg, Bruno Bruins.

De nieuwe maatregelen zijn nodig, aldus premier Rutte, omdat ,,we in Nederland nieuwe corona-besmettingsgevallen zien, die we niet tot de bron kunnen herleiden. En dat is voor het kabinet aanleiding om het maatregelenpakket voor Nederland belangrijk uit te breiden.”

Een vermoeid ogende minister Bruins somde een aantal maatregelen op die nodig zijn om de uit de hand lopende virusbesmetting, voor zover dat nog mogelijk is, onder controle te houden dan wel in te dammen. ‘Sociale contacten dienen voorlopig zoveel mogelijk te worden vermeden’, luidt het advies. Evenementen met meer dan 100 personen dienen te worden afgelast, dat geldt ook voor musea, theaters en bioscopen – die moeten dicht. Ook sportwedstrijden dienen te worden afgelast. De nieuwe maatregelen gelden de komende ruim twee weken, in elk geval tot en met 31 maart. De kans bestaat dat er nog meer aanvullende maatregelen volgen.

Proefgebied

De nu genomen maatregelen zijn volledig gebaseerd op de aangescherpte maatregelen die al de hele week (sinds afgelopen zaterdag) gelden voor Noord-Brabant. Deze provincie, waar het hoogste aantal corona-besmettingen van Nederland heerst, blijkt nu in feite een ‘proefgebied’ te zijn voor datgene waartoe nu door het kabinet is besloten om de virusbestrijding een forse impuls te kunnen geven. Volgens minister Bruins is het verstandig dat mensen thuis blijven wanneer ze neusverkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben’; dat zijn symptomen van een mogelijke besmetting met het coronavirus.Zorgminister Bruno Bruins, met naast zich een doventolk. Beeld: NOS

Nog heel weinig besmettingen zijn onder jongeren en dat scholieren minder vatbaar zijn voor het virus.

Het sluiten van scholen is volgens het kabinet nog niet aan de orde. Scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo blijven gewoon open, omdat aldus premier Rutte ,,de besmettingsrisico’s daar beperkt zijn.” Rutte zei nu nog geen reden te zien om de scholen te sluiten. Hij legde uit dat er tot op heden nog heel weinig besmettingen zijn onder jongeren en dat scholieren minder vatbaar zijn voor het virus. ,,Bovendien zou de maatschappelijk ontwrichting door het sluiten van scholen wel heel groot zijn”, sprak de premier. ,,Dat effect zou enorm zijn.” Hij deed een beroep op docenten om begrip te hebben voor het besluit om het onderwijs op scholen vooralsnog door te laten gaan. ,,Al begrijpen wij uw zorgen over de veiligheid.” Voor de universiteiten en hbo-opleidingen adviseert het kabinet om hoorcolleges zo veel mogelijk online aan te bieden.

Grip kwijt

Al deze aanvullende maatregelen zijn nu nodig, zei Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, omdat, naar hij zegt, de situatie in Nederland mogelijk aan het kantelen is. ,,We hebben in de afgelopen dagen gezien dat de druk op de zorg in een aantal ziekenhuizen oploopt, en dat dit met name het geval is op de intensivecareafdelingen. Dat betekent dat er in de voorbije dagen nog meer ziektegevallen naar deze ziekenhuizen zijn gekomen, en dat zij in toenemende mate moeite hebben om dat allemaal goed op te vangen. Wat we ook constateerden is, dat de GGD’en in deze regio’s eveneens onder druk kwamen om alle nieuwe gevallen voldoende te kunnen onderzoeken op de infectiebron. Dat betekent dat we onzekerheid kregen, niet voldoende tijd hadden om al die infecties en de keten van infecties helemaal terug te lopen, om daardoor zekerheid te verkrijgen over wat er precies gaande is.”

Jaap van Dissel (RIVM): De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen, met name in Brabant.

Volgens Van Dissel zijn er sterke aanwijzingen dat de verspreiding van het virus in Noord-Brabant mogelijk al veel verder is dan tot nu toe werd aangenomen. ,,Alles bij elkaar: de situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen. Met name in Brabant, maar met onzekerheid buiten Brabant. Die ontwikkelingen maken dat we niet meer exact grip hebben op wat er zich afspeelt. Daarom vonden we het nodig om aanvullende maatregelen te adviseren.”

De maatregelen overzichtelijk op een rij, zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. En mijdt sociale contacten, in afwachting van de ontwikkeling van het ziektebeeld. Bel pas met huisarts als uw klachten verergeren.
  • Evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. En ook op het werk:  geen bijeenkomsten organiseren met meer dan 100 personen.
  • Mensen wordt dringend verzocht bezoek aan kwetsbare personen – ouderen en personen met verminderde weerstand –  te beperken. Aan ouderen en personen met verminderde weerstand wordt geadviseerd om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt ongelooflijk veel van u gevraagd. Blijf pas thuis van uw werk als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Volgt meer