Enkele mensen slaagden vanmorgen al in een nieuwe afspraak met GGD

DEN HAAG – Update 13.45 uur – Mensen die van hun huisarts het AstraZeneca-vaccin zouden krijgen, maar dat om persoonlijke redenen hebben geweigerd, krijgen binnenkort een ándere entstof tegen het coronavirus. Dat wordt hen aangeboden door de GGD.

Vanaf aanstaande zaterdag 5 juni krijgen 60-plussers die nog niet zijn gevaccineerd opnieuw een uitnodigingsbrief voor coronavaccinatie op de mat. Ook de 60- tot en met 64-jarigen die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen vanaf zaterdag een vaccinatie-afspraak maken bij de GGD.

Coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, VWS) meldt dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer met daarin deze toezegging. Hij zegt daarover: ,,Mensen kunnen om verschillende redenen de eerste oproep gemist hebben. Sommigen waren misschien ziek toen de oproep binnenkwam, anderen twijfelden nog of het kwam simpelweg niet uit. We willen al deze mensen de kans geven om zich, net als de vele leeftijdsgenoten die hen voor gingen, alsnog te laten vaccineren. Want daarmee bescherm je jezelf en elkaar tegen corona. Dat is ontzettend belangrijk. Want hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we het virus onder controle krijgen.”

Vectorvaccin

Dat de ‘herkansingsgroep’ nu door de GGD wordt gevaccineerd, betekent dat zij Pfizer/BioNTech of Moderna krijgen toegediend. Het eerder genoemde Janssen-vaccin, in Leiden ontwikkeld, maakt vrij zeker geen deel uit van de herkansingsmiddelen. Het middel wordt ook niet (meer) genoemd in de berichtgeving van het ministerie. Enkele mensen slaagden er vanmorgen al in een nieuwe afspraak bij de GGD te maken.

Van deze groep van 60- tot 64-jarigen ondertekenden ruim 16.000 mensen een petitie tegen het verplicht moeten accepteren van het AstraZeneca-vaccin. De petitie is opgesteld om de minister tot een meer flexibele keuze voor deze groep te bewegen. Veel mensen ergerden zich aan de telkens door De Jonge en andere leden van het kabinet herhaalde uitspraak dat mensen zich moesten neerleggen bij het uitgangspunt ‘Prikken wat de pot schaft’.

Ruimer

,,Wij vonden dat geen manier van met ons omgaan. Wij hebben valide bezwaren tegen het vaccin van AstraZeneca”, zei een van de initiatiefneemsters van de Facebookgroep, Marja van der Graaf. Kennelijk heeft De Jonge zich deze kritiek nu aangetrokken, ook al omdat het een groep van zo’n half miljoen Nederlanders in deze leeftijdsklasse betreft. Overigens zijn er méér mensen uit andere leeftijdscategorieën met exact dezelfde bezwaren. Verwacht wordt dat Hugo de Jonge zich niet alleen tot de 60-64-jarigen beperkt, maar ook dat wat ruimer neemt.

Volgens het ministerie van VWS is de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders in de afgelopen maanden fors gestegen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 98 procent van de 70-plussers zich heeft laten vaccineren of bereid is omdat te doen. Onder 55- tot 70-jarigen ligt dat aandeel op 85 procent. 

Beeld Pixabay