UPDATE 18:00 uur - De Tweede Kamer wil dat het kabinet mogelijkheden onderzoekt om tot verdere uitbreiding van het aantal IC-bedden voor coronazorg te komen. PvdA en VVD hebben hier op aangedrongen. De 2400 IC-units die komende zondag 5 april gereed zullen zijn, lijken nu alweer te weinig om het aantal met corona-geïnfecteerde patiënten op te vangen. PvdA-leider Lodewijk Asscher wees op de snel verschuivende werkelijkheid in de zorgbehoefte door de huidige crisis en vroeg het kabinet ervoor te zorgen dat er binnen de kortste keren zeker 3.000 bedden beschikbaar komen. Minister De Jonge (Volksgezondheid) zei zojuist in de Tweede Kamer te hopen dat dit aantal haalbaar is.

RIVM over situatie in Nederland: Er zijn brandhaarden die leiden tot veel ziekenhuisopnamen, maar er zijn ook gebieden waar het nog relatief rustig is.”

DEN HAAG/BILTHOVEN – Het aantal corona-infecties in Nederland lijkt enigszins af te vlakken. Het afgelopen etmaal werd evenwel het overlijden bijgeschreven van 134 Nederlanders, tot een totaal van 1.173 doden door de grootste crisis van ons land in vredestijd. Dat zijn de belangrijkste feiten die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vandaag tot nu toe meldde.

Volhouden

Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel (Centrum Infectieziektebestrijding), een van de belangrijkste adviseurs van het coronabeleid van het kabinet, lijken de genomen maatregelen voorzichtig vruchten af te werpen. Er lijkt een rem aangebracht op de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Maar het effect is nog pril, en  daardoor is het te vroeg om de teugels nu alweer te laten vieren, sprak Van Dissel. ,,Er is in de laatste dagen sprake van een soort kanteling, waarbij de situatie lijkt af te vlakken. Dat zal zich allemaal nog moeten bewijzen in de komende tijd. Het zijn allemaal indicaties voor de overdracht van het virus en hoe het reageert op de ingestelde maatregelen.” Van Dissel zei dat vanmorgen tijdens een ’technische briefing’ in de Tweede Kamer. ,,Het volhouden van de maatregelen is cruciaal”, zei hij.

Virusoverdracht

Ook zei Van Dissel dat de overdracht van het virus van de ene op de andere persoon afneemt. Het zogenoemde ‘reproductiegetal’ van het virus is sinds eind februari gedaald. Besmette één persoon eerst drie personen, nu infecteert een virusdrager nog maar 0,3 persoon. ,,Maar zelfs 0,3 betekent dat het virus nog altijd wordt verspreid. Zolang dat het geval is kan van het beëindigen van de genomen maatregelen geen sprake zijn.”

Professor Jaap van Dissel (RIVM): De piek nog moet komen en de grote belasting van IC’s zal nog enige dagen tot weken aanhouden.

Van Dissel zei ook dat de resultaten van de wellicht enigszins afnemende curve in het aantal besmettingen nog niet onmiddellijk merkbaar zal zijn op de nu al overbelaste afdelingen voor Intensive Care. Sterker nog, hij houdt er rekening mee dat de piek nog moet komen en dat de grote belasting van de IC’s nog wel enige dagen tot weken zal aanhouden. Wel geven ziekenhuizen in (Noord-)Brabant – in het bijzonder het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk – inmiddels aan, dat zij duidelijk een afvlakking zien van het aantal nieuwe patiënten op IC. In Zuid-Holland daarentegen neemt de bezettingsraad van de IC’s sterk toe. Van Dissel: ,,In de noordelijke provincies zijn nog relatief weinig coronapatienten op de IC’s. Het geeft aan dat de situatie in Nederland heel heterogeen is. Ofwel, er zijn brandhaarden die leiden tot veel ziekenhuisopnamen, maar er zijn ook gebieden waar het nog relatief rustig is.”

Jonger dan 50 jaar

In de afgelopen dagen werden 447 patiënten met serieuze dan wel ernstige verschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. In de afgelopen 24 uur zijn ze pas gerapporteerd. Dat geldt ook voor de sterfgevallen. Tot nu toe is de dood gemeld van twee personen jonger dan 50 jaar, beide hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen. Er liggen op dit moment 1172 patiënten op IC’s. Twee patiënten zijn naar Duitsland overgebracht omdat daar een veel groter aantal IC-bedden beschikbaar is.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care, meldde tijdens de informatieronde van de Tweede Kamer dat de kwaliteit van de IC-zorg onder druk begint te komen. Gewoonlijk heeft een IC-verpleegkundige één tot twee patiënten onder zijn of haar hoede, nu zijn dat er zeker twee tot drie, soms zelfs vier. Dat kan leiden tot fouten, soms met een desastreus gevolg. De druk die nu op medewerkers op de IC staat is van een heel andere orde dan een maand geleden, toen de crisis in Nederland begon. Aldus Gommers, zelf intensivist en hoogleraar Intensive Care-zorg aan de Universiteit van Amsterdam.