DEN HAAG –  Eén miljoen – hopelijk – beschermende coronaprikken zijn er tot en met zondag gezet in Nederland. Een mijlpaal, maar nauwelijks is er aandacht aan besteed – ondanks het geharrewar erover in de afgelopen maanden.

De Rijksoverheid meldt op zijn ‘corona-dashboard‘ dat tot en met zaterdag 20 februari 987.435 keer is gevaccineerd. Dat betekent dat vandaag – zondag –  ergens in Nederland die één-miljoenste prik is gezet. Immers, ook zondag zijn er zo’n dertigduizend injecties geplaatst.

Het is overigens een berekening, gebaseerd op de 685.338 injecties die door de GGD’en zijn gegeven, de ruim 94.500 injecties die door ziekenhuizen zijn verstrekt aan hun personeel, de 194.000 prikken die zijn gezet in instellingen voor langdurige zorg en de slechts 13.000 prikken die door huisartsen aan hun patiënten zijn gegeven. En dan te bedenken dat huisartsen al langer pleiten om hierbij actiever te worden ingeschakeld…

Half maart denkt coronaminister De Jonge dat de 2-miljoenste coronaprik een feit zal zijn. Hij zegt dat in een filmpje op Twitter waarin hij de zorgwerkers bedankt voor hun inzet tot nu toe.

  • Tussen zaterdag- en zondagmorgen zijn totaal 4.720 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er beduidend meer dan het gemiddelde van de afgelopen week (3.935), aldus blijkt uit cijfers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.