Onderzoekers Radboudumc: Water kent minder bijwerkingen dan geneesmiddelen, dus is het veiliger. Deze test kan bij alle patiënten, ongeacht hun aandoening of medicijnen die ze gebruiken.

NIJMEGEN – Water kan een rol gaan spelen bij het opsporen van ‘pijn op de borst’, een aandoening die door veel mensen wordt gevreesd als inleiding tot een hartinfarct.

Maar lang niet altijd is er sprake van een vernauwing van de kransslagaders, bekend als angina pectoris, die tot een ‘afsluiting’ kan leiden. Er kunnen ook tal van ándere oorzaken zijn die mogelijk tot pijnklachten in de borststreek veroorzaken.

Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen zeggen nu met succes een nieuwe techniek te hebben toegepast om ‘die andere oorzaken’ in de kransslagaders van het hart te onderzoeken. Daarvoor spuiten ze geen medicijnen in het hart, maar gebruiken ze water.

Lichaamseigen

  • Water als belangrijkste middel bij onderzoek is aan de ene kant bijzonder, anderzijds bestaat de mens goeddeels uit water. Hoeveel is nog altijd onderwerp van wetenschappelijke discussie: ’55 procent water’, zegt de een, ’80 procent…’ klinkt het elders. Hoe het ook zij: met water voor hartonderzoek wordt feitelijk een onschadelijke lichaamseigen vloeistof toegediend.

Volgens de Hartstichting worden in Nederland jaarlijks ruim 10.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met pijn op de borst, dikwijls het gevolg van vernauwde kransslagaders. Bij hen is een hartonderzoek nodig met behulp van een katheter: een slangetje dat via een vat in de pols of lies naar het hart wordt geleid. Met een meetdraad kunnen onderzoekers dan metingen doen aan het hart en de kransslagaders.

Niet te vinden

Bij sommige mensen met pijn op de borst is echter zo’n vernauwing niet te vinden met een katheterisatie. Vaak zijn hun klachten te verklaren door een afwijkende functie van de kransslagaders, zoals een verkramping of spasme, of een verminderde bloedstroomsnelheid. Helaas is het niet mogelijk om zo’n verminderde bloedstroomsnelheid optimaal vast te stellen met de technieken die op dit moment voorhanden zijn. Daardoor blijven bij veel van deze patiënten de klachten onverklaard. Onderzoekers van het Radboudumc hebben nu de ‘watertechniek’ toegepast om die afwijkende functie van de kransslagaders nauwkeuriger te meten. Daarmee kunnen ze deze eerder en zekerder vaststellen, zegt het Radboudumc.

Onnauwkeurig

Op dit moment bestaan tests voor het aantonen van de functie van kransslagaders uit twee delen, waarbij onderzoekers twee soorten geneesmiddelen in de kransslagaders inspuiten: acetylcholine om een verkramping of spasme vast te stellen, en adenosine om structurele afwijkingen van de haarvaten te beoordelen. Na toedienen van deze middelen kunnen ze met een meetdraad indirect de bloedstroomsnelheid en functie van de vaten meten.

Die huidige methoden om de bloedstroomsnelheid te meten hebben zo hun nadelen, zegt onderzoeker Regina Konst, promovenda bij de afdeling Cardiologie van het Radboudumc, en eerste auteur van de studie. ,,Ze zijn indirect, en adenosine geeft vervelende bijwerkingen zoals samentrekkingen van de luchtwegen of een opvliegerig gevoel.” Bovendien, zegt Konst, is de nauwkeurigheid van de methode afhankelijk van degene die ze uitvoert. Bij een methode met veel ingewikkelde stappen en variabelen zorgt dat voor extra onnauwkeurigheid.

Bloedstroomsnelheid

De test die de Nijmeegse onderzoekers hebben gebruikt om de functie van de kransvaten in te schatten, is een variant op de bestaande meting. Maar in plaats van adenosine laten de onderzoekers water op kamertemperatuur met een vaste snelheid door de kransslagaderen stromen. “Omdat het water kouder is dan bloed, gaan ook de haarvaten open staan. Met een speciale katheter kunnen we dan de bloedstroomsnelheid in de kransslagaders bepalen.” Met deze nieuwe techniek kunnen hartonderzoekers voor het eerst op een nauwkeurige, directe manier de hoeveelheid bloed bepalen die door de kransslagaderen stroomt. Bovendien is de techniek makkelijker, dus is het minder belangrijk wie de test uitvoert en op welke manier. Maar het grootste voordeel ligt bij de patiënt, zegt Konst. ,,Water kent minder bijwerkingen dan geneesmiddelen, dus is het veiliger. Deze test kan bij alle patiënten, ongeacht hun aandoening of medicijnen die ze gebruiken.”

Diagnose

Patiënten die dit soort onderzoek ondergaan hebben vaak al lang klachten, zegt Peter Damman, interventie-cardioloog in het Radboudumc. ,,Pijn op de borst is een enorme ziektelast. Patiënten maken zich vaak zorgen, zijn bang dat ze een hartinfarct krijgen. Maar met de oude methode is niet nauwkeurig vast te stellen waar de klachten vandaan komen.” Door deze nieuwe methode is het makkelijker om ook bij deze hartpatiënten een diagnose te stellen. Dat geeft richting, zegt Damman. ,,Het is ook voor de patiënt een opluchting om te weten wat er in zijn of haar lichaam speelt.” Beeld: GERD ALTMANN/PIXABAY

Patiënten maken zich vaak zorgen, zijn bang dat ze een hartinfarct krijgen. Maar met de oude methode is niet nauwkeurig vast te stellen waar de klachten vandaan komen.