LAATSTE NIEUWS - De beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland (V&VN) eist in een brandbrief aan het kabinet om in te grijpen in de toenemende druk op de ziekenhuizen en hun personeel. Het is tijd voor strenge maatregelen vindt 85 procent van de 13.411 aangesloten leden. ,,Verpleegkundigen en verzorgenden dweilen nu met de kraan open, maar die kraan moet zo snel mogelijk verder dicht. Als u het zorgsysteem overeind wilt houden, zijn extra maatregelen onvermijdelijk. Het is belangrijk om deze dan ook meteen te nemen, zodat de schade niet nog verder oploopt en de maatregelen niet langer hoeven te duren dan nodig is”, aldus een citaat uit de brandbrief aan het kabinet. *** Zie ook video (aan het eind van verhaal) van de gesproken brief aan premier Rutte van IC-verpleegkundige Stefanie uit Alkmaar.

Kwetsbare mensen en hun familie moeten er op kunnen vertrouwen dat zij niet in gevaar gebracht worden door zorgpersoneel.

DEN HAAG – 50Plus heeft de regering in een motie opgeroepen werkgevers in de zorg ervan te weerhouden om zorgmedewerkers aan het werk te laten gaan, ook als zij positief zijn getest op het coronavirus.

Dat pleidooi deed vandaag het Tweede Kamerlid Corrie van Brenk. Dit naar aanleiding van de erkenning door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat sommige instellingen zorgmedewerkers laten doorwerken, ook al zijn zij geïnfecteerd met het SARS-CoV2-virus. Hoofdinspecteur Korrie Louwes bevestigde dat vandaag op Radio 1, na berichten hierover van de FNV. Louwes ontkende echter dat sprake is van dwang. Het gebeurt op basis van vrijwilligheid, zei zij.

Wanhoop

,,Ik begrijp de wanhoop als twintig van de 28 werknemers ziek zijn”, zei Corrie van Brenk in een toelichting op haar motie. ,,Maar het kan en mag niet gebeuren dat medewerkers doorwerken, terwijl zij besmet zijn met het virus. Covid19 is een dodelijke ziekte voor kwetsbare mensen. En deze mensen en hun familie moeten er op kunnen vertrouwen dat zij niet in gevaar gebracht worden. Maar ook mag het zorgmedewerkers niet worden aangedaan dat mensen komen te overlijden omdat zíj gedwongen werden door te werken. Kwetsbare mensen, die wij juist willen beschermen.”

Corrie van Brenk (50Plus) vandaag in de Tweede Kamer.

FNV-bestuurder Elise Merlijn zei eerder in het NOS Radio 1 Journaal: ,,Als de nood hoog is dan is het niet uitgesloten dat medewerkers wordt gevraagd tóch te komen werken. Dit ondanks het feit dat ze positief getest zijn, en slechts milde klachten hebben.” Hoofdinspecteur Louwes reageerde daarop: ,,De regels zijn: thuisblijven bij besmetting, zoals dat voor iedereen in Nederland geldt. Tegelijkertijd staan zorgorganisaties voor duivelse dilemma’s, omdat het tekort aan personeel dan zo groot wordt dat in heel uitzonderlijke situaties toch gekeken wordt of een zorgmedewerker veilig kan doorwerken. En dan gaat het om medewerkers zónder klachten… en vrijwillig.”

Kwetsbaar

Op welke schaal dit alles gebeurt is volgens de FNV-bestuurder onduidelijk. Volgens Elise Merlijn gaat het niet alleen om verpleegkundigen, maar ook om artsen en andere zorgmedewerkers. De vakorganisatie meldt veel reacties van zorgmedewerkers te ontvangen ,,die zich er kwetsbaar en onzeker door voelen”. Aanvankelijke berichten dat coronabesmette zorgmedewerkers doorwerkten in België, leidde al snel tot de constatering dat dit ook in Nederlandse zorginstellingen en de wijkzorg gebeurt.

Ook V&VN-voorzitter Heyne signaleert de trend dat verschillende zorgaanbieders zich genoodzaakt zien personeel in te zetten dat positief is getest op het coronavirus. Tegen dagblad Trouw zei hij: ,,Dat is onveilig én het vergroot de kans op langdurige uitval van overbelaste medewerkers. Op termijn zijn we daarmee alleen maar verder van huis. De zorg zit immers nog wel even in een crisissituatie.”