Minister Bruins: Dagelijks krijg ik signalen binnen van voormalig zorgpersoneel dat zich wil gaan inzetten om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen

DEN HAAG – Steeds meer gepensioneerde artsen en oud-verpleegkundigen melden zich aan als hulptroepen in nood. Zij willen ondersteuning bieden aan werkende collega’s die overbelast dreigen te raken bij de opvang van coronapatiënten. Volgens gegevens van onder meer verpleegkundigenbond NU’91  en beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) hebben al zo’n zevenduizend oud-zorgprofessionals aangegeven ‘de extra handen aan het bed’ te willen zijn in deze crisistijd.

De omvangrijke bereidheid tot terugkeer in de zorg blijkt nu zorgminister Bruno Bruins (Medische zorg) gisteren de deur openzette voor voormalige verpleegkundigen en artsen. Bruins: ,,Ik krijg dagelijks signalen binnen van voormalig zorgpersoneel dat zich wil gaan inzetten om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. Ik vind het zeer hartverwarmend dat zo veel mensen willen helpen. Daarom neem ik nu maatregelen om ervoor te zorgen dat zorginstellingen gebruik kunnen gaan maken van de ervaring en kennis van deze voormalig verpleegkundigen en artsen.”

Uitzondering

De coronacrisis maakt het bij uitzondering mogelijk dat gepensioneerde of (om andere valide redenen) gestopte artsen weer aan de slag mogen in de zorg. Zónder dat zij zich opnieuw in het zogeheten BIG-register behoeven inschrijven. Normaal gesproken dienen zorgverleners zich elke vijf jaar opnieuw te registreren. Wie niet langer in het BIG-register staat, mag officieel geen zorg meer verlenen. Nu geldt een uitzondering, gezien de zeer uitzonderlijke situatie waarin ook Nederland terecht is gekomen. De maatregel geldt voor oud-zorgpersoneel waarvan de BIG-registratie is verlopen na 1 januari 2018,aldus  stelt het ministerie van Volksgezondheid. ,,Het voorkomt dat zorgverleners, die nu hard nodig zijn, worden doorgestreept in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen.”

De GGD Rotterdam-Rijnmond meldt dat zij gepensioneerde artsen, maar ook uitzendkrachten en studenten geneeskunde, wil inzetten om te helpen bij de enorme drukte door het coronavirus. ,,We hopen op tientallen extra handen”, zei Saskia Baas, directeur GGD Rotterdam-Rijnmond tegen het Algemeen Dagblad. ,,We houden dit alleen vol, als we kunnen blijven opschalen.”

Ook de gepensioneerde huisarts Kees Rovers heeft zijn dokterstas weer uit de kast gehaald. De voormalige dokter uit Dordrecht is inmiddels 70 jaar, maar geeft gepassioneerd gehoor aan de roep om hulp, nu veel artsen zelf door ziekte niet kunnen werken. Er is Rovers gevraagd of hij een paar dagen in de week wil assisteren in een verpleeghuis. ,,De directeur van verpleeghuis Crabbehof vroeg me of ik daar wil bijspringen. Er is nu gewoon een tekort aan artsen, zoals op meer plaatsen in het land”, zegt Rovers tegen RTV Rijnmond.

Artsenorganisatie KNMG pleitte er begin deze week nog voor om de regels van de registratie tijdelijk te versoepelen als de situatie daarom vraagt. Bovendien lanceert het artsentijdschrift Medisch Contact (in samenwerking met de KNMG en andere partners) een speciaal vacatureplatform vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel tijdens de corona-pandemie. ,,Als er straks echt te weinig zorgpersoneel is, dan ben je blij als je geholpen wordt door bijvoorbeeld een gepensioneerde arts die misschien niet meer praktiserend is, maar wel heel veel ervaring heeft”, zei KNMG-voorzitter René Heman op de website van de KNMG en in De Volkskrant. Die krant meldde ook dat zich inmiddels 1750 oud-verpleegkundigen hebben gemeld als corona-hulptroepen.