'De glucosesensor is geen gadget, maar bittere noodzaak', zeggen initiatiefnemers Orietta Koster en Loes Heijmans-Beek

Orietta Koster (links) en Loes Heijmans (2e van links) overhandigden, begin juni 2019, handtekeningen van tienduizenden sensorvoorstanders aan Tweede Kamerleden. Het ging daarbij om steunbetuigingen uit twee sensor-petities. Foto: FABIAN BUIZER

Duizenden nieuwe petitie-ondertekenaars, hoewel 46.000 handtekeningen al zijn aangeboden

DEN HAAG – Een toenemend aantal ziekenhuizen en zorgverleners schaart zich achter een aanvankelijk klein initiatief om bloedglucose-sensors voor diabetespatiënten vanuit de basisverzekering vergoed te krijgen.

De steun uit onverwachte hoek voor dit initiatief, sensorvergoeding.nl , komt los nu zowel minister Bruins (medische zorg) als het Zorginstituut Nederland al maanden achtereen opvallend passief lijken in het regelen hiervan. Dit, ondanks de aanbieding van een petitie met ruim 46.000 handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer, begin juni van dit jaar.

Diabetesbehandelaars van de academische ziekenhuizen van Leiden (LUMC) en Rotterdam (Erasmus MC) hebben nu, evenals hun collega’s van kleinere ziekenhuizen zoals het Laurentiusziekenhuis in Roermond en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, een verklaring ondertekend. Daarin stellen zij dat ‘alle glucosesensors moeten worden vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met diabetes die behandeld worden met intensieve insulinetherapie’. En: ‘Voor welke glucosesensor wordt gekozen is het resultaat van gezamenlijke besluitvorming tussen de patiënt en de behandelaar.’

Ook talrijke patiëntenorganisaties die de belangen van kinderen, jongeren en volwassenen met diabetes type 1 of 2 behartigen, omarmen het sensor-vergoedingsinitiatief van twee strijdvaardige patiënten, Orietta Koster en Loes Heijmans-Beek, allebei type-1 patiënt.

Openlijke steun krijgen zij bovendien onder meer van JDRF Nederland (dat onderzoek naar type-1 diabetes financiert), het gespecialiseerde behandelcentrum Diabeter voor kinderen en volwassenen met diabetes type 1, de Stichting Kinder Diabetes, EénDiabetes, maar ook Diabetes Vereniging Nederland (DVN), het Diabetes Fonds en de Bas van de Goor Foundation. Deze organisatie ondertekenden eveneens de bovenvermelde verklaring.

In Nederland zijn 120.000 tot 150.000 mensen afhankelijk van insuline-behandeling

In Nederland zijn, aldus het Diabetes Fonds, 120.000 tot 150.000 mensen afhankelijk van behandeling met insuline. Om de juiste hoeveelheid insuline te kunnen bepalen, hebben ze betrouwbare en up-to-date informatie nodig over hun eigen bloedsuikerniveau. ,,De meeste mensen zijn nog steeds aangewezen op momentopnamen via de vingerprik, waardoor ze overvallen kunnen worden door hypo’s en hypers.”

Opvallend is bovendien dat zich inmiddels tevens een nieuwe stroom van zo’n duizend petitie-ondertekenaars heeft aangediend, die niet zijn meegeteld bij de eerdere aanbieding van handtekeningen aan het parlement. De teller staat nu op bijna 51.000, dat is al ruim 4.000 meer dan in juni. ,,Nog de hele maand kunnen mensen de petitie voor de sensorvergoeding ondertekenen”, zegt Orietta Koster. ,,We beraden ons op een mogelijkheid om al deze extra steunbetuigingen alsnog in Den Haag te krijgen.”

Heijmans en Koster gebruiken allebei een glucosesensor en zeggen te hebben gemerkt dat zo’n sensor voor continue meting van bloedsuikerwaarden ,,voor heel veel mensen een enorm verschil maakt in hun leven, maar ook dat veel mensen geen toegang hebben tot een sensor”. Nederland telt omstreeks 1,2 miljoen mensen met diabetes, waarvan type-2 (ouderdomsdiabetes) veruit in de meerderheid is. Zo’n 120.000 kampen met type 1, meestal vanaf de jeugdjaren.

Er zijn grofweg twee soorten sensors: de Continue Glucose Monitoring (CGM) en de Flash Glucose Monitoring (FGM). Met een continue glucosesensor is er wel constante informatie over de bloedsuikerwaarde. Er zijn flash glucosemeters, die men zelf makkelijk scant, en continue meters die ook zelf alarm geven als de bloedsuiker te hoog of te laag dreigt te worden. Voor heel veel mensen is zo’n sensor onmisbaar, maar hij wordt lang niet voor iedereen vergoed. Sensoren meten niet alleen gedurende de gehele dag de bloedsuikerwaarden; ook voorkomen ze goeddeels het pijnlijke bloedprikken in de vingertoppen.

Orietta Koster zegt te hopen dat de minister nu wèl zal ingaan op het verzoek van de tienduizenden ondertekenaars van de petitie (overwegend mensen met diabetes) om iets te toen voor degenen die de sensor niet vergoed krijgen omdat ze niet aan de criteria voldoen.

Zorginstituut Nederland zegt ernaar te streven nog voor het einde van 2019 een standpunt in te nemen over het al dan niet vergoeden van de Flash Glucose Monitoring (FGM), voor mensen met diabetes met intensieve insulinetherapie. De Tweede Kamer heeft het Zorginstituut dinsdag 5 november gevraagd zo snel mogelijk de vergoeding van de CGM-sensor voor Continue Glucose Monitoring te onderzoeken, en daarbij gebruik te maken van reeds bestaand onderzoek.